Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wybiorą Sołtysa Roku

Główna treść

Wybiorą Sołtysa Roku

Do 17 lipca Starostwo Powiatowe w Olkuszu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do tytułu „Sołtys Roku”. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów oraz uhonorowanie najlepszego sołtysa, społecznika, który w roku 2014 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej wsi i całej społeczności lokalnej, zwłaszcza w zakresie promowania postaw proekologicznych wśród społeczności wiejskiej.

Konkurs ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, promocję sołectw przyjaznych środowisku oraz przedsięwzięć lokalnych mogących mieć wpływ na stan środowiska. Konkurs ten jest celowym działaniem zmierzającym do poprawy stanu środowiska oraz zdrowia społeczeństwa. Od kilku lat najlepsi sołtysi, którzy otrzymują tytuł i nagrodę roku pochodzą z naszej gminy. Warto podtrzymać ten miły zwyczaj…

Formularz zgłoszeniowy wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2 do 17.07.2015 r.

Do pobrania: