Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wybory sołtysa w Domaniewicach

Główna treść

Wybory sołtysa w Domaniewicach

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom zwołuje zebranie wiejskie ponownego wyboru sołtysa wsi Domaniewice
Zebranie odbędzie sięd dn. 28.05.2018 (poniedziałek) godz. 17:00 I termin, godz 17:30 II termin w budynku remizy OSP Domaniewice.