Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: WYBORY SOŁTYSÓW w 26 sołectwach Gminy Wolbrom

Główna treść

WYBORY SOŁTYSÓW w 26 sołectwach Gminy Wolbrom

W związku z upływem okresu 4 letniego od przeprowadzonych wyborów w sołectwach gminy Wolbrom Rada Miejska w Wolbromiu zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich w 26 sołectwach gminy Wolbrom powierzając wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.

Burmistrz MiG Wolbrom ustalił harmonogram zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów. Wybory sołtysów i rad sołeckich kadencji 2019 – 2024 odbędą się w terminie od 28 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. Kadencja nowo wybranych organów trwać będzie 5 lat.

Harmonogram 2019