Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wyjaśniamy wątpliwości związane ze śmieciami

Główna treść

Wyjaśniamy wątpliwości związane ze śmieciami

Minęły już dwa tygodnie funkcjonowania nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami w gminach. Ogrom skumulowanej w czasie akcji trochę przerósł organizatorów, dlatego wciąż nie wszystko działa jak w przysłowiowym zegarku. Firma obsługująca Wolbrom obiecuje, że do końca tego tygodnia wszystkie gospodarstwa zostaną wyposażone w odpowiednie pojemniki na odpady. Kosze rozwożono nawet w niedzielę.

Jeżeli ktoś nie dostał jeszcze kosza (pojemnika na odpady zmieszane), proszony jest o uzbrojenie się w cierpliwość lub zgłoszenie do UMiG. Własnym transportem można odebrać pojemniki z MZGKiM, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Referatem Ochrony Środowiska UMiG.

Wciąż pojawia się wiele pytań i niejasności. Na kilka najczęściej powtarzających odpowiadamy, pozostałe kwestie proponujemy rozwiązywać zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Zalecamy, aby podstawowe wątpliwości wyjaśniać na podstawie informacji zamieszczonych w ulotce informacyjnej, którą otrzymali wszyscy mieszkańcy. Pozostałe kwestie chętnie wyjaśnimy telefonicznie, bądź mailowo.

Co zrobić z nadmiarem śmieci (ilością większą niż zmieści się w otrzymanym pojemniku)?
– firma wywożąca odpady zabierze wszystkie nasze śmieci (za wyjatkiem odpadów szkodliwych), ważne by były one w odpowiednich pojemnikach. Jeżeli otrzymaliśmy za mały pojemnik możemy we własnym zakresie zaopatrzyć się w dodatkowy. Co prawda normę na 1 osobę określono w naszej lokalnej uchwale na 60 l, ale nie oznacza to, że śmieci ponad normę mamy wyrzucać na dzikie wysypiska! To absolutnie wykluczone!

Co zrobić z popiołem z pieca CO, czy musimy wywozić go sami do PSZOK?

– popiół (wystudzony!) wsypujemy do posiadanego pojemnika na odpady zmieszane. Jeżeli pojemnik zostanie przepełniony, nadmiar popiołu MOŻEMY odwieźć do PSZOK, możemy też zaopatrzyć się we własnym zakresie w dodatkowy pojemnik (z przyczyn logistycznych nie mogą to być worki) i wtedy pojemnik zostanie opróżniony przez firmę wywożącą odpady komunalne

Czy przed wyrzuceniem do pojemnika (worka) na plastik trzeba myć plastikowe kubki po śmietanie, jogurcie?

– ze względów sanitarnych (niektóre odpadki będą czekały na wywóz w worku przez miesiąc!) lepiej przepłukać lub wytrzeć kubek po śmietanie, butelkę po soku z organicznych pozostałości, nie musi to być jednak bardzo dokładne mycie

Czy trzeba zrywać etykietki z butelek plastikowych?

– nie

Co robić z butelkami i pojemnikami po oleju?

– zatłuszczone butelki po oleju jadalnym wrzucamy, podobnie jak zanieczyszczone woreczki, do ogólnego pojemnika z odpadami zmieszanymi
– pojemniki po olejach i smarach ropopochodnych (odpady niebezpieczne), podobnie jak środki ochrony roślin, powinny trafiać do miejsca, w którym zostały zakupione

Co z puszkami po farbach i lakierach?
– 
trafiają do pojemnika na śmieci zmieszane

Co zrobić z niepotrzebnym styropianem?

– w niewielkich ilościach (np. opakowanie zdjęte z delikatnego sprzętu AGD) można wrzucić do pojemnika na odpady komunalne
– większe ilości usuwamy przez firmę odbierającą odpady niebezpieczne na własny koszt!

Kiedy będą odbierane wysegregowane bioodpady?
– w okresie przejściowym bioodpady w workach można wystawić do odbioru w terminach zbiórki odpadów komunalnych (zmieszanych) i segregowanych. Po unormowaniu się sytuacji ZGK Bolesław poinformuje mieszkańców o specjalnych terminach odbioru bioodpadów (2 razy w miesiącu). Zachęcamy mieszkańców, którzy mają taką możliwość, do zakładania w przydomowych ogródkach kompostowników – kompostując odpady nie tylko produkujemy najlepszy nawóz dla naszych roślin, ale również chronimy środowisko. Przydomowe kompostowniki mają ogromny wpływ na wiele czynników związanych z szeroko pojętą ekologią.

Jeżeli macie Państwo wątpliwości gdzie wrzucić jakieś odpady, sugerujcie się otrzymaną wraz z rachunkiem za wywóz odpadów ulotką, gdy nie znajdziecie tam odpowiedzi – wrzućcie śmieci do kontenera na odpady zmieszane.

Ważne, by do worków na odpady segregowane wrzucać tylko to, co rzeczywiście powinno tam trafić.

Apelujemy również o niewywożenie odpadów segregowanych do dotychczasowych miejsc, gdzie stały pojemniki na plastik, papier i metal. Od 1 lipca odpady segregowane będąą zabierane z poszczególnych domostw i nie ma potrzeby ich wywozić gdzie indziej. Obserwujemy powstawanie dzikich wysypisk w miejscach, skąd zabrano już zbiorcze pojemniki na odpady segregowane – te pojemniki tam już nie wrócą! Jeżeli np. zgromadzicie Państwo więcej plastiku niż mieści się w jednym worku, możecie wystawić drugi i więcej worków – w zamian otrzymacie odpowiednio więcej worków przy następnym odbiorze tych śmieci.

WAŻNE!
Przypominamy, że nowe zasady gospodarki odpadami w gminach obowiązują tylko osoby prywatne (gospodarstwa domowe). Przedsiębiorcy pozbywają się śmieci na starych zasadach i są zobowiązani do posiadania umów na wywóz odpadów z firmami posiadającymi stosowne zezwolenia. Straż Miejska wkrótce rozpocznie kontrole umów podpisanych przez przedsiębiorców, w tym także sklepy.

Ewa Barczyk

Przypominamy, że na terenie gminy Wolbrom od 1 lipca br. został uruchomiony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK, który mieści się w Wolbromiu przy ul 1-Maja 59 na terenie MZGKiM.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, soboty w godz. 8.00-13.00.

Do utworzonego Punktu można oddawać odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych jak:
– odpady wielkogabarytowe tj. meble, wersalki,   materace, wykładziny
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
– baterie i akumulatory
– zużyte opony
– bioodpady (odpady zielone)
– popiół (nadmiar, który nie zmieści się w kontenerze na odpady zmieszane lub którego chcemy sie szybciej pozbyć)