Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wyjazd do Częstochowy na Centralne Dożynki

Główna treść

Wyjazd do Częstochowy na Centralne Dożynki

OGŁOSZENIE URZĄD  MIASTA  I  GMINY  W  WOLBROMIU

organizuje

Wyjazd do Częstochowy na  CENTRALNE  DOŻYNKI

DNIA  3  WRZEŚNIA 2023

Zapraszamy do udziału rolników z terenu Gminy Wolbrom oraz ludzi związanych z rolnictwem.

zapisy wraz z wpłatą 40 zł od osoby przyjmują sołtysi

do dnia 29 sierpnia 2023 roku

Grupy wieńcowe z wieńcami dożynkowymi wyjeżdżają bezpłatnie (4 osoby)

Wyjazd do Częstochowy planowany jest o godz. 600z parkingu przy dworcu PKS w Wolbromiu (jeżeli będą większe grupy na poszczególnych wsiach istnieje możliwość zabrania z miejsca, należy w takim wypadku oczekiwać od godz. 545 w uzgodnionym z Sołtysem miejscu w swojej wsi).

Spodziewany wyjazd z Częstochowy  godz. 1600 z parkingów autobusowych.

Bliższych informacji na temat godziny i miejsca odjazdu udzielą Sołtysi, oraz w pracownicy Urzędu MiG w Wolbromiu  pod nr 32/6442352