Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wyjazd integracyjny klas pierwszych G 4

Główna treść

Wyjazd integracyjny klas pierwszych G 4

W dniach 24 i 25 września klasy pierwsze Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu wzięły udział w warsztatach integracyjnych zorganizowanych przez Plenerowy Ośrodek Profilaktyki Problemowej ARCHEZJA w Ojcowie. Młodzież miała okazję poznać się wzajemnie, ale także skorzystać z ciekawej oferty edukacyjnej.

Ponad 120 uczniów pod opieką wychowawców klas pierwszych p. A. Żak, p. M. Krężel,p. J. Czernikiewicza, p. J. Szczęśniak  odbyło kilkugodzinną podróż przez Dolinę Prądnika i jednocześnie miało okazję przenieść się poprzez  czasy średniowiecza, biblijne aż do prehistorii.

Młodzież rozpoczynająca edukację w nowych grupach rówieśniczych mogła poznać  swoje  zainteresowania, umiejętności oraz mocne strony. W trakcie ciekawych ćwiczeń i zadań wykonywanych przez uczestników poruszane były kwestie relacji międzyludzkich, konieczności kierowania się w życiu wartościami, posiadania autorytetów, akceptacji siebie i budowania dobrych relacji z innymi. W wyjątkowym otoczeniu Ojcowskiego Parku Narodowego młodzież otrzymała ponadto istotne dla nich informacje z zakresu biologii, historii oraz geografii. Życzymy uczniom rozpoczynającym edukację w gimnazjum sukcesów i wykorzystania w praktyce wskazówek zdrowego stylu życia. 

Małgorzata Krężel