Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Umowa na przebudowę boiska sportowego „Dwójki” podpisana!

Główna treść

Umowa na przebudowę boiska sportowego „Dwójki” podpisana!

Zakończyło się postępowanie przetargowe zadania pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy ZS Pod Lasem w Wolbromiu w ramach projektu Rewitalizacja ZS Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego”.

Spośród czterech ofert, komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą, przedstawioną przez firmę GB Technology Sp. z o.o. z cena ofertową: 7.737.000,00 zł.

Umowę na realizację zadania, zawarła Zastępca Burmistrza Bożena Konieczna w dniu 4 lipca. Zamówienie ma być zrealizowane w terminie: do 16.10.2023 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę od podstaw mini stadionu szkolnego z boiskiem do mini piłki nożnej i obiektami lekkiej atletyki oraz budowa od podstaw pełnowymiarowych boisk do piłki ręcznej i tenisa oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz ze sztucznym lodowiskiem. Projekt obejmuje również budowę obiektu kontenerowego o funkcji szatniowo-sanitarnej wraz z wypożyczalnią łyżew.

Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.