Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”

Główna treść

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”

Pismo Ministra Klimatu Michała Kurtyki. Warszawa, dnia 06-08-2020 r.

Szanowni Państwo,
Ochrona jakości powietrza to jedno z istotnych wyzwań, z którym mierzymy się, dążąc do zapewnienia bezpiecznej przyszłości mieszkańcom Polski. Ministerstwo Klimatu dokłada starań, aby podejmowane w tym zakresie działania cechowała skuteczność w realizacji założonych prośrodowiskowych celów, w tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Dzięki ofercie finansowej Programu „Czyste Powietrze” każdy Polak – poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę źródła ciepła – może nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając w ten sposób komfort i standard swojego życia.
W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu, od 15 maja br. uprościliśmy zasady Programu oraz ograniczyliśmy do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadziliśmy ponadto możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skróciliśmy czas rozpatrywania wniosków. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.
Państwa Gmina również może włączyć się w realizowane działania na rzecz ochrony jakości powietrza poprzez zawarcie porozumienia z odpowiednim wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dzięki temu, mieszkańcy Państwa Gminy będą mogli otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku oraz możliwość złożenia go w urzędzie gminy.
Zapraszam Państwa do kontaktu z ekspertami w lokalnym wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w sprawie udziału w Programie „Czyste Powietrze”.
Jednocześnie tym z Państwa, którzy już zawarli porozumienie, serdecznie dziękuję za okazane zaangażowanie i za wspólną pracę na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju.
W załączeniu przesyłam ulotkę oraz broszurę Programu „Czyste Powietrze” i zachęcam do ich rozpowszechniania wśród mieszkańców Państwa Gminy.

Z poważaniem
Michał Kurtyka
Minister Klimatu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

Pismo Ministra Klimatu (pdf)

Ulotka informacyjna -Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” (kliknij)