Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wymień piec! Zapraszamy mieszkańców gminy Wolbrom do udziału w projekcie z dotacją

Główna treść

Wymień piec! Zapraszamy mieszkańców gminy Wolbrom do udziału w projekcie z dotacją

Gmina Wolbrom jest beneficjentem w programie MRPO na lata 2014-2020, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie niskiej emisji- paliwa stałe – SPR. Niniejszym informujemy mieszkańców gminy, że zostały jeszcze wolne miejsca w w/w projekcie dla osób fizycznych, które chciałyby wymienić stary piec i dokonać modernizacji systemów ogrzewania.

Po dokonaniu oceny energetycznej i podpisaniu umowy z gminą Wolbrom, mogą Państwo otrzymać dotację celową w formie refundacji na nowoczesne urządzenie grzewcze na paliwo stałe zgodne z ekoprojektem. Nadmieniamy, że takiej modernizacji wraz z wymianą na nowy piec należałoby dokonać jeszcze w roku 2020 lub najpóźniej do czerwca 2021.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o nie zwlekanie z decyzją.

W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego nr kontaktowy: 32/7065 364, 32/7065 307, 32/7065 349 .