Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wyniki egzaminu szóstoklasistów z Gminy Wolbrom

Główna treść

Wyniki egzaminu szóstoklasistów z Gminy Wolbrom

Znane są już wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, który 1 kwietnia pisali uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej. Publiczne szkoły z Gminy Wolbrom wypadły dość dobrze uzyskując średni wynik 65,99%. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z korzystaniem z informacji, nieco trudniejsze okazały się zadania z obszaru pisania i rozumowania.

Do sprawdzianu przystąpiło w tym roku na terenie województwa małopolskiego 32 567 uczniów. Egzamin pisano w wersji standardowej, a także dostosowanej. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać maksymalnie 40 punktów.

– Czytanie sprawdzano 10 zadaniami. Za ich wykonanie można było otrzymać maksymalnie 10 punktów. Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów wyniósł 7,87 pkt.
– Pisanie sprawdzano 2 zadaniami, z których jedno polegało na zredagowaniu ogłoszenia o zbiórce książek i zabawek przeznaczonych na loterię, a drugie – na napisaniu opowiadania. Za ich wykonanie można było uzyskać 10pkt. Średni wynik, jaki uczniowie uzyskali za tę umiejętność wyniósł 6,16 pkt.
– Rozumowanie sprawdzono 4 zadaniami. Uczeń mógł uzyskać za ich rozwiązanie maksymalnie 8 punktów. Średni wynik w tym obszarze wyniósł 4,77 pkt.
– Korzystanie z informacji sprawdzano 4 zadaniami. Za ich rozwiązanie można było uzyskać 4 pkt. Średni wynik w tym obszarze wyniósł 2,80 pkt.
– Wykorzystanie wiedzy w praktyce sprawdzano 6 zadaniami, za które można było uzyskać 8 punktów. Średni wynik za rozwiązanie zadań z tego obszaru wyniósł 5,21 pkt.

Sprawdzian był obowiązkowy – to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Na wysokich notach zależało szczególnie dzieciom, które wybierają się do gimnazjum spoza swojego rejonu.

Najlepsze wyniki w szkołach publicznych w Gminie Wolbrom osiągnęli w tym roku uczniowie z Gołaczew ze średnim wynikiem 28,50 pkt (71%). Średnia gminy wyniosła 26,39 pkt – dla porównania średnia powiatowa wyniosła 26,21, a średnia wojewódzka 26,82 pkt.

Wyniki poszczególnych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom kształtują się następująco:

●    SP Gołaczewy – 28,50 (egzamin pisało 20 uczniów)
●    SP Chełm – 27,50 (10 uczniów)
●    SP Wierzchowisko – 27,39 (23 uczniów)
●    SP Zarzecze – 27,36 (22 uczniów)
●    SP 1 Wolbrom – 27,22 (65 uczniów)
●    SP Jeżówka – 25,94 (16 uczniów)
●    SP Dłużec – 25,67 (9 uczniów)
●    SP 2 Wolbrom 23,26 – (43 uczniów)
●    SP Łobzów – 22,64 (14 uczniów)

Wyniki sprawdzianu wskazują na to, że uczniowie dość dobrze radzą sobie w zakresie korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Dla przykładu średni wynik SP w Gołaczewach:

– czytanie – 76%
– pisanie – 57%
– rozumowanie – 71%
– korzystanie z informacji – 79 %
– wykorzystywanie wiedzy w praktyce – 79%

Według informacji jakie uzyskaliśmy nieoficjalnie najlepszy wynik ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy uzyskali uczniowie Niepublicznej Szkoły w Porębie Górnej. Postaramy się dotrzeć do tych wyników i przedstawic je naszym czytelnikom.

Wszystkim szóstoklasistom serdecznie gratulujemy!

Greta Fałda