Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wyniki wolbromskich maturzystów

Główna treść

Wyniki wolbromskich maturzystów

28 czerwca absolwenci szkół średnich zapoznali się z wynikami matur 2013. Według statystyk 19% uczniów nie zdało egzaminu. Najwięcej problemów tegorocznym maturzystom sprawiła fizyka, geografia oraz chemia. Wyniki matur zdecydują o tym, czy i gdzie absolwenci szkół średnich dostaną się na studia.

Tegoroczne matury trwały od 7 do 28 maja. W części obowiązkowej absolwenci szkół średnich zdawali język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym, natomiast chętni mogli je zdawać  także w wersji rozszerzonej. W naszym wolbromskim Liceum Ogólnokształcącym do matury przystąpiło 80 osób, z czego zdało 73, a z poprawkami będą się zmagać 4 osoby. W technikum maturę pisało 13 osób, z czego zdało 4, a do poprawek przystąpi 3. W liceum dla dorosłych maturę pisała i zdała pomyślnie 1 osoba.

Wszyscy ci, którym nie udało się zdać matury mają jeszcze szansę. Niezaliczony egzamin można zdawać po raz drugi w sesji poprawkowej, która odbędzie się 27 sierpnia (egzaminy pisemne) oraz w dniach 26-30 sierpnia (egzaminy ustne). W przypadku zdania matury, ale ze zbyt słabym wynikiem, można ją zdawać ponownie, ale dopiero za rok.