Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wypasiony „Maciuś” dla OSP Zarzecze

Główna treść

Wypasiony „Maciuś” dla OSP Zarzecze

Dla społeczeństwa Zarzecza, a szczególnie dla działającej tam Ochotniczej Straży Pożarnej dzień 14. maja 2017 zapisze się na trwałe w historii tego podwolbromskiego sołectwa. W tym dniu odbyła się doniosła uroczystość oficjalnego przekazania jednostce OSP w Zarzeczu zakupionego w listopadzie ubiegłego roku, fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco EuroCargo ML150E32.  Uroczystości przekazania i  poświęcenia samochodu rozpoczęła msza święta w kaplicy  pw. M.B. Nieustającej Pomocy w Zarzeczu, którą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił  proboszcz parafii Gołaczewy ks. Stanisław Gibała w asyście ks. wikariusza Zbigniewa Słowikowskiego. Po mszy świętej i uformowaniu pododdziałów, kolumna z pocztami sztandarowymi jednostek OSP z terenu gminy, przy dźwiękach orkiestry dętej OSP Zarzecze pod batutą Wiesława Sikory przemaszerowała na plac przy strażnicy OSP Zarzecze, gdzie odbyła się główna uroczystość. Rozpoczął ją apel, na wstępie którego, dowódca uroczystości druh Paweł Majda złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości st. brygadierowi Markowi Bębenkowi –Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej a zarazem Członkowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Po złożeniu meldunku, nastąpił przegląd pododdziałów, a następnie odegranie Hymnu Państwowego i wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Po przywitaniu przybyłych na uroczystość gości przez Prezesa OSP Zarzecze Zdzisława Majdę,  ks proboszcz  ks. Stanisław Gibała został poproszony o poświęcenie wyprodukowanego przez firmę „Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o.”  samochodu pożarniczego.     Po poświęceniu nastąpiła ceremonia przekazania pojazdu. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik obok kluczyków wręczył Naczelnikowi jednostki Akt przekazania jednostce OSP w Zarzeczu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w podziękowaniu za ofiarną służbę, stałą gotowość niesienia pomocy i ratowania życia. Z kolei st. brygadier Marek Bębenek wręczył Naczelnikowi dokumenty pojazdu, które następnie wraz z kluczykiem przekazał kierowcy.  W chwilę później nastąpiło oficjalne nadanie imienia dla samochodu ratowniczo– gaśniczego. „Matką chrzestną” została Poseł na Sejm RP Lidia Gadek a w charakterze opiekuna pojazdu Łukasz Smółka Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa.   „Matka chrzestna”, przy asyście Łukasza Smółki otworzyła „szampana” i… wylała zawartość butelki na maskę wozu po czym „z woli ludu strażackiego tutejszej jednostki”, nadała pojazdowi IVECO imię… Maciuś, i życzyła, aby „Maciuś” miał tyle samo wyjazdów co powrotów i zawsze w dobrej kondycji spełniał swoje zadania. W chwilę później posłanka wraz z szefem gabinetu ministra, burmistrzem, zastępcą komendanta wojewódzkiego, prezesem oddziału wojewódzkiego ZOSP, komendantem PSP w Olkuszu oraz prezesem jednostki OSP w Zarzeczu przecięli symboliczną wstęgę. Naczelnik z kierowcą przeprowadzili później próbę techniczną pojazdu, uruchamiając silnik oraz włączając sygnały świetlne i dźwiękowe, co zostało przyjęte oklaskami przez zebraną publiczność.   W dalszej części uroczystego apelu, prezes Zdzisław Majda przedstawił historię zarzeczańskiej jednostki. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień, gratulacji i dołączonych upominków od przemawiających gości. Dla osób zaangażowanych w pozyskanie samochodu były z kolei serdeczne podziękowania.  Statuetkami zostali uhonorowani: Adam Zielnik – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Łukasz Smółka – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Marek Bębenek – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Lidia Gądek – Poseł na Sejm RP Dariusz Wilk – Komendant Powiatowy PSP w Olkuszu
  a ponadto podziękowania za owocną współpracę otrzymali: Rada Miejska w Wolbromiu na czele z Przewodniczącym Dariuszem GorgoniemJan Pielka – Sołtys Zarzecza Jacek Soska – Radny Sejmiku Wojewódzkiego Marcin Cockiewicz – Radny Sejmiku Wojewódzkiego Leszek Zięba – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Jan Sarwa – Dowódca JRG Wolbrom Marcin Maciora – Zast. Dowódcy JRG Wolbrom Grzegorz Ziarno – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olkuszu Jan Łaksa – Radny Powiatowy Anna Wysocka – Przedstawiciel firmy „Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o.”  Stanisław Gibała – Proboszcz parafii Gołaczewy Barbara Skorupka – Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu Krystyna Kiwior – Przewodnicząca KGW     Na tym uroczysty apel dobiegł końca. Po złożeniu przez dowódcę uroczystości meldunku o zakończeniu uroczystości i odprowadzeniu pododdziałów, prowadzący uroczystość konferansjer Zbigniew Kalarus, w imieniu organizatorów zaprosił wszystkich zgromadzonych gości na skromny poczęstunek w strażnicy OSP.     ***Nowoczesny i w pełni wyposażony pojazd został zakupiony przy współfinansowaniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika.Zgodnie ze złożoną w 2014 roku deklaracją, mówiącą o projekcie zakupu co roku nowego samochodu gaśniczego do jednej jednostki zrzeszonej w KSRG z terenu naszej gminy, burmistrz Adam Zielnik, po raz kolejny udowodnił, że to, co jeszcze przed trzema laty wydawało się niemożliwe, jest jak najbardziej do zrealizowania. Dwa lata temu, marzenia o kupnie fabrycznie nowego samochodu spełniły się w OSP Dłużec, a 15. listopada ubiegłego roku z nowiutkiego pojazdu radowali się druhowie z Zarzecza. W tym roku, jeśli wszystko przebiegnie po myśli Adama Zielnika, kolejny nowy samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do OSP w Porębie Dzierżnej. Coroczne zakupy nowych samochodów dla jednostek OSP są, jak podkreślają druhowie, rzeczą niebywałą. Ostatni raz uroczystości przekazania zupełnie nowego wozu odbywały się w naszej gminie aż ponad 20 lat temu.
 
GALERIA ZDJĘĆ: