Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wypasiony MAN-iek dla OSP w Dłużcu

Główna treść

Wypasiony MAN-iek dla OSP w Dłużcu

To co jeszcze przed rokiem wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Nowiusieńki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGM 13.290 z pełnym oprzyrządowaniem trafił w ręce ochotników z KSRG OSP w Dłużcu. W niedzielę, 27 września odbyły się uroczystości związane z przekazaniem jednostce OSP zakupionego kosztem 745 200 zł samochodu, któremu nadano imię Maniek. Ostatni raz uroczystość przekazania zupełnie nowego wozu odbyła się w naszej gminie aż 21 lat temu.

Uroczystości zapoczątkowała zbiórka jednostek i pocztów sztandarowych na placu przy Zespole Szkół w Dłużcu i przemarsz pododdziałów przy dźwiękach orkiestry strażackiej na plac obok remizy. O godzinie 13.00 rozpoczęła się msza święta, którą celebrował ks. prałat Stefan Wyporski, wspólnie z pochodzącym z Dłużca ks. Dariuszem Karoniem, z asystą ks. proboszcza parafii w Dłużcu Andrzeja Michniewskiego. Kapłani modlili się w intencji miejscowych strażaków i ich rodzin oraz wszystkich parafian.

Zgodnie z ceremoniałem strażackim dowódca uroczystości st. kpt. Piotr Pandel złożył meldunek nadbrygadierowi Andrzejowi Mrozowi – Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, a zarazem Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, po czym nastąpił przegląd pododdziałów. W dalszej kolejności poczet flagowy, złożony z druhów z OSP w Dłużcu, przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego”, granego przez orkiestrę strażacką pod batutą Wiesława Sikory, dokonał podniesienia flagi państwowej na maszt.

Głos zabrał prezes OSP w Dłużcu, druh Mieczysław Piputa, który wspólnie z członkinią miejscowej jednostki, poseł Lidią Gądek przywitał zaproszonych gości oraz mieszkańców. Uroczystość zaszczyciło wielu znamienitych gości w tym m.in: generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Andrzej Mróz – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, brygadier Dariusz Wilk -Komendant Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu, mł. brygadier Michał Polak -Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu, młodszy brygadier Jan Sarwa – dowódca JRG PSP w Wolbromiu, mł. bryg Marcin Maciora- zastępca dowódcy JRG PSP w Wolbromiu, Grzegorz Ziarno – prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olkuszu, Adam Domagała – radny Województwa Małopolskiego, radni powiatowi: Agnieszka Gołembiowska-Karoń, Kazimierz Ściążko i Jan Łaksa – zarazem prezes Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wolbromiu, Dariusz Gorgoń – przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu, radni Rady Miejskiej w Wolbromiu, Daniel Hickiewicz – sekretarz Gminy Klucze, Mirosław Gajdziszewski- burmistrz Miasta Bukowno, Krzysztof Szczepankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół w Dłużcu, Marian Buczek – dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i  Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Olkuszu, brygadier Edward Rogal – były komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, dh Artur Baranowski – dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach oraz oczywiście gospodarz Gminy Wolbrom Adam Zielnik.

Po przedstawieniu przez naczelnika jednostki dh Mariana Barczyka rysu historycznego OSP Dłużec, prowadząca uroczystości Urszula Latacz poprosiła diecezjalnego duszpasterza strażaków ks. Stefana Wyporskiego o  poświęcenie nowego pojazdu pożarniczego. Później nastąpiła uroczystość przekazania samochodu. Nadbrygadier Andrzej Mróz wraz z burmistrzem Adamem Zielnikiem i poseł Lidią Gądek dokonali aktu przekazania dokumentów oraz kluczyków do nowego wozu na ręce naczelnika Mariana Barczyka. Ten zaś kluczyki przekazał kierowcy, dowódcy sekcji druhowi Andrzejowi Haberce. 

Po przekazaniu samochodu przyszedł czas na oficjalne nadanie imienia dla samochodu ratowniczo-gaśniczego. Posłanka Lidia Gądek – „matka chrzestna”, która określiła samochód jako „super wypasione cacko”  z „woli ludu strażackiego tutejszej jednostki”, nadała pojazdowi MAN imię… Maniek, po czym otworzyła „szampana” i… wylała zawartość butelki na maskę wozu. W chwilę później posłanka wraz z nadbrygadierem Andrzejem Mrozem, brygadierem Dariuszem Wilkiem, burmistrzem Adamem Zielnikiem i naczelnikiem Adamem Piputą przecięli symboliczną wstęgę. Później naczelnik i kierowca Andrzej Haberka zaprezentowali samochód, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe, co zostało przyjęte oklaskami przez zebraną publiczność.

W dalszej części uroczystości przekazano sprzęt i zestawy ochrony indywidualnej czterem jednostkom OSP z terenu Gminy Wolbrom i dwóm OSP z terenu Gminy Klucze. Z rąk Adama Domagały – radnego Województwa Małopolskiego, burmistrza Adama Zielnika oraz sekretarza Gminy Klucze Daniela Hickiewicza wyposażenie dofinansowane w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2015 otrzymały jednostki: OSP Domaniewice -5 zestawy ochrony indywidualnej; OSP Gołaczewy – 4 zestawy ochrony indywidualnej; OSP Załęże – 4 zestawy ochrony indywidualnej; OSP Zasępiec – 4 zestawy ochrony indywidualnej; OSP Chechło – motopompa szlamowa i OSP Kwaśniów – 2 zestawy ochrony indywidualnej.

Nie zabrakło podziękowań dla osób zaangażowanych w pozyskanie samochodu oraz okolicznościowych przemówień. Statuetkami zostali uhonorowani: generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,  nadbrygadier Andrzej Mróz, bryg. Dariusz Wilk, burmistrz Adam Zielnik, posłanka Lidia Gądek, Edyta Żuchowicz-Reszka – skarbnik MiG Wolbrom, Krzysztof  Wolczyński – kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Logistyki UMiG Wolbrom i radni Rady Miejskiej w Wolbromiu – na ręce radnej Lidii Malinowskiej. W przemówieniu, nadbrygadier Andrzej Mróz pogratulował nowoczesnego samochodu i przytoczył wcześniej wypowiedziane słowa poseł Lidii Gądek, że samochód choć jest tylko narzędziem, to bardzo ważnym i niezbędnym, aby służyć strażakom do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. – W czasach, kiedy rozwój cywilizacyjny jest już taki, że bez nowoczesnego sprzętu, nowoczesnego samochodu, który jest na wyposażeniu tego pojazdu, niewiele gołymi rękami można byłoby zrobić. Z drugiej strony, cóż ten samochód mógłby znaczyć bez was, druhów, którzy kosztem własnego czasu, własnych rodzin poświęcacie swoje zdrowie, czasem życie, niesiecie tę pomoc, niesiecie ratunek ludziom, którzy go potrzebują – mówił nadbrygadier Mróz. Z kolei burmistrz Wolbromia Adam Zielnik przypomniał zebranym o deklaracji, złożonej przed niemal rokiem w dłużeckiej remizie, mówiącej o projekcie zakupu co roku nowego samochodu gaśniczego do jednej jednostki zrzeszonej w KSRG z terenu Miasta i Gminy Wolbrom oraz o  towarzyszącemu jednocześnie niedowierzaniu w realizacji tego postanowienia.

– Dzisiaj, każdy z „niewiernych Tomaszy” może samochód własnoręcznie dotknąć, może zobaczyć, może się przewieźć, jeśli ma takie życzenie. Udało nam się naprawdę w krótkim czasie przebyć bardzo, bardzo długą drogę. Jest to nabytek, który będzie służył, miejmy nadzieję, przez długie lata – oznajmił burmistrz Zielnik. Gospodarz gminy uznał, że zakup nowego samochodu gaśniczego stanowi prawdziwy powód do dumy przede wszystkim dla OSP w Dłużcu, jak i całego sołectwa. Jest też symbolem zgody i przykładem potencjału jaki niesie wspólne działanie. Składając podziękowania wszystkim, którzy pomogli w zakupie, burmistrz pogratulował Dłużcowi nowego nabytku. Wyjątkowość tego przedsięwzięcia, jak podkreślił burmistrz, polegała nie na samym zakupie, co sposobie w jakim został przeprowadzony. – W ostatecznym rozrachunku, dzięki temu, że środki ze zbycia samochodu IVECO oraz z funduszu sołeckiego przekażecie Gminie z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w NFOŚiGW, tak naprawdę sami kupicie sobie ten samochód, który się Wam należy, za Waszą niezwykłą energię, zaangażowanie i pomysłowość. Jest to wasz wielki sukces – z radością podsumował burmistrz Adam Zielnik. 

Po złożeniu meldunku i zakończeniu oficjalnych uroczystości, organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników do obejrzenia występów w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Wolbromiacy” oraz  młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół w Dłużcu. Całość uroczystości zakończyła strażacka zabawa taneczna.
***Zakup nowego wozu bojowego był możliwy dzięki dość skomplikowanemu montażowi finansowemu, na który składają się środki własne OSP Dłużec, dotacja z budżetu, na którą Gmina wzięła preferencyjną, częściowo umarzalną pożyczkę w wysokości 400 tys. zł (z oprocentowaniem 2% w skali roku i umorzeniem maks. 30% sumy zadłużenia,) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz uzyskane m. in. dzięki staraniom posłanki Lidii Gądek dotacje: z budżetu Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 150 tys. od Komendanta Głównego PSP i 150 tys. od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (z funduszy Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczo-Pożarniczego) na zakup samochodu oraz 27500 zł – dofinansowanie zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

 wb