Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wypełnij ANKIETĘ dotyczącą zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku na terenie gminy Wolbrom

Główna treść

Wypełnij ANKIETĘ dotyczącą zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku na terenie gminy Wolbrom

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w 2023 r., w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

Uwaga! Ankieta dotycząca osób posiadających kompostowniki i kompostujących w nich odpady.

Pozyskane od Państwa dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. Dane, o które prosimy potrzebne są do oszacowania ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (czyli wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy WOLBROM w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów recyklingu, które gmina musi osiągnąć.

Ankieta jest obowiązkowa dla osób, które korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika. O wypełnienie ankiety prosimy również osoby, które nie korzystają z ulgi, a kompostują bioodpady we własnym zakresie.

W związku z powyższym prosimy o rzetelne podejście do sprawy i złożenie wypełnionych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom albo przesłać jej skan na maila odpady@umigwolbrom.pl do dnia 31.01.2024 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (32) 70-65-301, (32) 70-65-316 lub osobisty w pok. 203.

Druk ankiety można pobrać klikając /tutaj/ lub w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu pok. 203.