Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wystartował otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Główna treść

Wystartował otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Organizatorzy przedsięwzięć technologicznych i dotyczących branży kreatywnej już od dziś mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa w ramach programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Pula środków przeznaczonych na realizację projektów konkursowych wynosi 427 500 zł. Termin składania ofert upływa 17 lutego br.

To już dziewiąta edycja programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Jego głównym celem jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego. Zadania składane do konkursu obejmować będą organizację wydarzeń i przedsięwzięć służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, podnoszeniu kompetencji biznesowych Małopolan i przedsiębiorców z regionu w obszarach kluczowych dla rozwoju firmy.

W obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa przedsięwzięcia te dotyczyć mogą zmiany modeli biznesowych, zarządzania kryzysowego, wykorzystania nowoczesnych technologii w działalności. Poprzez te działania chcemy wspierać i stymulować rozwój przedsiębiorczości w całej Małopolsce – podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:

  • wydarzeń i przedsięwzięć technologicznych, takich jak np. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe itp.,
  • wydarzeń i aktywności służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu.

Szczególny nacisk zostanie położony na przedsięwzięcia umożliwiające rozwój kompetencji, które w przyszłości mogą przełożyć się na wdrożenie nowych projektów biznesowych lub dywersyfikację już prowadzonej działalności, konieczną np. w związku z trwającą epidemią koronawirusa.

Formuła realizowanych przedsięwzięć musi uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną.

W konkursie oferty mogą składać NGO-sy będące organizatorami wyżej wymienionych wydarzeń oraz spotkań, w tym:

  • podmioty aktywnie działające w społeczności start-upowej, których celem jest rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii,
  • podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych.

Wielkość wsparcia finansowego ze strony Województwa Małopolskiego wynosi max 85% wartości zadania. Oferenci wykazać się muszą wkładem własnym na poziomie co najmniej 15%.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest realizowany od 2013 roku. W ramach dotychczasowych ośmiu edycji programu dofinansowano ponad 130 przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 100 tys. osób. Wśród wspieranych wydarzeń były m.in. Smogathon, TEDxKraków, TEDxKazimierz, Małopolski Festiwal Programowania, warsztaty „Projekt: firma. Design Thinking w praktyce”, program pre-akceleracyjny Dragons Cave, #digital fest, OpenCoffee KRK.