Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wystartował program dla młodzieży z małych miast!

Główna treść

Wystartował program dla młodzieży z małych miast!

Specjalnie z myślą o młodzieży z małych miejscowości ruszyła kolejna edycja programu pn. „Równać Szanse 2013”. O dotacje do 7 000 zł na minimum 6-miesięczne projekty, rozpoczynające się od 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Wciąż panuje powszechna opinia, że młodzi ludzie mieszkający w małych miastach czy wsiach nie mają perspektyw na przyszłość. Coraz częściej opuszczają oni rodzinne strony szukając szans na lepsze życie w dużych miastach. Z myślą o nich powstał program „Równać Szanse 2013”.

Celem projektów realizowanych w ramach tego programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Organizatorzy chcą, aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2013 roku.
Wszystkie szczegółowe informacje oraz wzór formularza wniosku można znaleźć na stronie internetowej: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1705