Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: WZWKGKiM na dobrej drodze

Główna treść

WZWKGKiM na dobrej drodze

Zakończyła się modernizacja 1120 metrowego odcinka drogi powiatowej tzw. rędzinówki prowadzącej z Dłużca do Lgoty Wolbromskiej. Jest ona kolejnym, po „kapiołkówce”, przykładem modelowej współpracy Gminy Wolbrom z Powiatem. Obie inwestycje są finansowane w tym samym układzie: 50% Wojewoda, 25% Powiat i 25% Gmina. Dzięki wzorowej współpracy na trzech szczeblach władzy samorządowej w 2018 roku przybędą kolejne wyremontowane odcinki dróg w Budzyniu i Zasępcu, o łącznej długości 1718 m.Warto zaznaczyć, że firmą, która wygrała przetarg na prowadzenie prac przy „rędzinówce” jest zawiązana z początkiem 2017 roku spółka WZWKGKiM.  – Jest absolutne novum w naszych realiach, żeby gminny podmiot wygrywał przetargi w innych jednostkach samorządu terytorialnego i zarabiał pieniądze nie tylko na Gminie Wolbrom – podkreśla z satysfakcją na jednym z portali społecznościowych burmistrz Adam Zielnik.- Na październikowej sesji procedowaliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia przez Gminę Wolbrom pomocy finansowej w wysokości prawie 0,5 mln. zł. od naszej spółki, na jej udział jako partnera do naszego wkładu w tegoroczną „adamczykówkę” (Piłsudskiego i Garbarska). Po niecałych 8 miesiącach funkcjonowania, kiedy trzeba było jeszcze finansować koszty przekształcenia i racjonalizacji zatrudnienia (odprawy dla odchodzących ludzi, ekwiwalenty itd.) nasza spółka, w oparciu o uchwałę nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, czyli moją, była w stanie wygospodarować pół miliona złotych i dołożyć się, jako partner, gminie do „adamczykówki”! Dzięki temu, dzięki takiej deklaracji złożonej przeze mnie podczas aplikowania o tę drogę uzyskaliśmy dodatkowe punkty w konkursie, które przesądziły o wygranej. Dostaliśmy 1,5 mln. zł. dotacji.A wszystko to bez podwyżek stawek taryf za wodę i ścieki i bez dopłat do nich. Wszystko z tzw. pionu gospodarki komunalnej. Jestem pierwszą kadencję burmistrzem i nie wiem czy wcześniej zakłady budżetowe (MZGKiM oraz WZWiK) praktykowały w ogóle dokładanie się do gminnych inwestycji i w jakim wymiarze?  Na pytanie, jak to wyglądało wcześniej, z ochotą odniósł się na tym samym portalu, radny Rady Miejskiej Kazimierz Pacia.– Jestem radnym już czwartą kadencję i nigdy wcześniej, od kiedy jestem radnym, nasze zakłady budżetowe tj. WZWiK i Gospodarka Komunalna nie dokładały się do gminnych inwestycji. Te zakłady czekały tylko, aby mieć zlecenia z Gminy na wykonanie jakiś robót, żeby móc jako tako prosperować i wiązać koniec z końcem. Było to dla nich jak swego rodzaju kroplówka. Nie dość, że zlecenia te dostawały z tzw. wolnej ręki (tzn. nie musiały uczestniczyć w przetargach na wykonanie danego zadania), a co za tym idzie Gminę to najczęściej kosztowało dużo więcej niż by to wykonał inny podmiot wyłoniony w przetargu, nie wspominając już o standardzie wykonania tych robót. Jakby tego było mało, to Gmina płaciła za np: usuwanie dzikich wysypisk śmieci (nie wiadomo skąd i ile ich było), ale wiadomo za ile. Regułą było to za czasów miłościwie nam panującego burmistrza J. Łaksy. Co rok podwyżka ceny wody i ścieków, bo tak wynikało z kalkulacji. Jakoś w tej kadencji nie ma tych podwyżek (a nawet obniżki) i nasza spółka przekazała Gminie 0,5 ml zł – podsumował radny Pacia.  Kontynuując temat zawiązanej z początkiem 2017 roku spółki WZWKGKiM, burmistrz podzielił się z internautami kondycją finansową spółki. – Ostatnio jak z moimi ludźmi analizowaliśmy sytuację finansową spółki to nam wyszło, że od przyszłego roku, jeżeli oczywiście świat się nie zawali, nasza spółka powinna rok w rok generować przynajmniej 1 mln. zł. wolnych środków, które będzie mogła przeznaczyć na inwestycje. Milion złotych rok w rok. A ja zgodnie ze swoim zwyczajem dołożę do tego drugie tyle.Wiecie już skąd będziemy mieli na wkład własny w rozbudowę i modernizację oczyszczalni? Wiecie już czemu czekałem z tą inwestycją? Nie dość, że będzie o 40% tańsza, bo będzie kosztować 25 mln. zł., a nie 42 mln. zł. jak mi zostawiono w spadku, i będzie 13 mln. zł. dotacji, a nie pożyczka na 3 mln. zł. (sic!), to jeszcze udział samej Gminy Wolbrom spadnie do niecałej 1/4 wartości przedsięwzięcia – przedstawił plany burmistrz Adam Zielnik.