Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: XIII Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Senior Roku 2018”

Główna treść

XIII Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Senior Roku 2018”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do Plebiscytu, którymi są aktywni seniorzy w wieku 60+ z terenu Województwa Małopolskiego. Osoby te winny angażować się w życie społeczności lokalnej, wspierać otoczenie swoim doświadczeniem oraz rozwijać swoje pasje i spełniać marzenia.

Kandydaci zgłaszani do Plebiscytu powinni:

 • być liderami społeczności lokalnej;
 • aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.;
 • bezinteresownie angażować się w pomoc innym;
 • udowodnić że można działać z pasją.
  Wyżej wymienione osoby zgłaszać mogą przede wszystkim:
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty kościelne;
 • jednostki pomocy społecznej;
 • instytucje kultury;
 • administracja publiczna;
 • grupy nieformalne;
 • osoby fizyczne.
  Zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej należy dokonać w terminie do 6 września 2019 r. na adres:
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  ul. Piastowska 32
  30-070 Kraków
  lub adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl