Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: XVII edycja gminnego konkursu „Mały Mistrz Matematyki”

Główna treść

XVII edycja gminnego konkursu „Mały Mistrz Matematyki”

W dniu 16 maja 2023r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XVII edycji gminnego konkursu „Mały Mistrz Matematyki” organizowanego w Zespole Szkół w Gołaczewach, skierowanego do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Honorowym patronatem konkurs po raz kolejny objął Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik. Uczestnicy biorący udział w zmaganiach w dniu 9 maja 2023 r. w Zespole Szkół w Gołaczewach, podzieleni zostali na trzy kategorie wiekowe:

kategoria I – klasy pierwsze szkół podstawowych,

kategoria II – klasy drugie szkół podstawowych,

kategoria III – klasy trzecie szkół podstawowych.

W konkursie dzieci wykazały się dużą wiedzą, znajomością matematyki oraz wielkim zaangażowaniem. W każdej z kategorii wiekowych komisja konkursowa wyłoniła po trzech lub czterech (ex aequo) laureatów:

– w kategorii klas I:

I miejsce – Antoni Gamrat – ZSP Zarzecze

II miejsce – Antonina Habryn – SP Wierzchowisko

III miejsce – Adam Głąb – ZS Gołaczewy

III miejsce – Zuzanna Kruszak – ZS Gołaczewy

– w kategorii klas II:

I miejsce – Bartosz Myszor – ZSP Zarzecze

I miejsce – Kamila Sojka – ZS Dłużec

II miejsce – Hieronim Mistur – ZSP Zarzecze

III miejsce –Joanna Żurek – ZSP Wolbrom nr 2

– w kategorii klas III:

I miejsce – Brajan Kurta – ZSP Wolbrom nr 2

II miejsce – Karolina Gajda – ZS Gołaczewy

III miejsce – Paweł Imiołek – ZSP Kąpiele Wielkie

Wyłonieni laureaci w dniu 16.05.2023 r. otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Pana Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, które wręczył uczestnikom osobiście, wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Gołaczewach Panem Robertem Kozłowskim.

Po otrzymaniu nagród i wykonaniu kilku pamiątkowych fotografii, na nagrodzonych czekała jeszcze jedna ,,pyszna” niespodzianka, a mianowicie wizyta w miejscowej lodziarni, do której zaprosił wszystkich Dyrektor ZS w Gołaczewach Pan Robert Kozłowski.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom, zwycięzcom serdecznie gratulujemy i już teraz zapraszamy na kolejną, XVIII edycję ,,Małego Mistrza Matematyki” 2024 !

Specjalne podziękowania kierujemy do Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Pana Adama Zielnika za objęcie honorowym patronatem XVII edycji konkursu ,,Mały Mistrz Matematyki” oraz do wszystkich sponsorów, którzy udzielili nam wsparcia przy realizacji tej inicjatywy, a są nimi:

Agnieszka i Paweł Kyć

Karolina i Karol Kyć

Karolina i Rafał Kruszak

Marzena i Adam Gamrat

Anna i Adam Kubik

Jolanta i Łukasz Żyła

Jolanta i Marek Purzyccy

Dziękujemy !