Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: XXI Konkurs Wiedzy Biblijnej – korespondencja

Główna treść

XXI Konkurs Wiedzy Biblijnej – korespondencja

19 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej w Kąpielach Wielkich odbył się dekanalny etap XXI Konkursu Wiedzy Biblijnej. O godzinie 10.00 osiemnaścioro uczniów szkół podstawowych z Bydlina, Dłużca, Jeżówki, Kąpiel Wielkich, Szreniawy, Wierzchowiska i Wolbromia (wyłonionych podczas szkolnych eliminacji) rozpoczęło pisemne zmagania z konkursowymi pytaniami. Tegoroczna edycja dotyczyła znajomości Ewangelii wg św. Łukasza.

Po wytężonej pracy, na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek, przygotowany przez koordynatora konkursu – ks. Szczepana Tomalę oraz panią katechetkę Joannę Duch. Zwieńczeniem uczniowskich wysiłków było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – pięknych albumów o życiu i działalności świętych – w obecności pani dyrektor Anny Świerczek i księdza proboszcza Andrzeja Białka.

A oto wyniki:
I miejsce – Angelika Nowak ze Szkoły Podstawowej w Kąpielach Wielkich
II miejsce – Julia Kubat z Zespołu Szkół w Bydlinie
III miejsce – Ludwik Madej z Zespołu Szkół w Wierzchowisku

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a finalistom etapu dekanalnego życzymy sukcesów 21 marca 2016 roku, podczas etapu diecezjalnego w Sosnowcu!

Anna Starostecka