Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: XXI Konkurs Wiedzy Biblijnej

Główna treść

XXI Konkurs Wiedzy Biblijnej

Tegoroczna edycja konkursu biblijnego dotyczyła znajomości Ewangelii wg św. Łukasza