Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Z Kazachstanu do Wolbromia. Z nadzieją na lepsze życie przybyła do nas rodzina repatriantów

Główna treść

Z Kazachstanu do Wolbromia. Z nadzieją na lepsze życie przybyła do nas rodzina repatriantów

Po kilkunastu latach Gmina Wolbrom przyjęła kolejną rodzinę repatriantów zza wschodniej granicy. W 2008 roku, z pomocy Polakom, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych lub politycznych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić, skorzystały dwie rodziny.

Polacy przybyli z Kazachstanu i Uzbekistanu otrzymali mieszkania w zaadaptowanych pomieszczeniach byłej szkoły w Lgocie Wielkiej.

Tym razem, do Wolbromia przybyła jedna rodzina, której przodkowie zostali przed laty deportowani do Kazachstanu. Jest to młode małżeństwo z półrocznym synkiem. Repatrianci przyjechali do nas w piątek tuż przed Wielkanocą. Z myślą o nich zarezerwowany został lokal mieszkalny w budynku byłego hotelu. Do dyspozycji rodziny jest nowoczesne mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych, w tym salon połączony z aneksem kuchennym i sypialnią, mały pokoik oraz łazienka. Nowi mieszkańcy, którzy zostali otoczeni troskliwą opieką ze strony pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej załatwiają obecnie sprawy formalno-prawne: umiejscowienie aktów stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa i inne sprawy niezbędne do normalnego życia. Gdy tylko małżeństwo Platów zaaklimatyzuje się nieco w nowej rzeczywistości, spotka się z burmistrzem Adamem Zielnikiem, który chce oficjalnie powitać nowych obywateli Wolbromia, a także poznać ich najpilniejsze potrzeby.

Zamysł burmistrza Adama Zielnika o sprowadzeniu rodzin repatrianckich zrodził się jeszcze w 2018 roku. Początkowo burmistrz Wolbromia planował zaprosić dwie rodziny, jednakże z uwagi na ograniczone środki przekazywane w ramach dotacji z budżetu państwa na zapewnienie lokalu mieszkalnego, zaistniała możliwość zaproszenia tylko jednej rodziny.

Zgodnie z porozumieniem z dn. 22.11.2018 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Małopolskim i Burmistrzem Miasta i Gminy w sprawie udzielenia dotacji na zapewnienie lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów, Gmina Wolbrom otrzymała środki finansowe w wysokości 154.997,85 zł. Kwotę w wysokości 122.032,85 zł wykorzystano na sfinansowanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń byłego hotelu robotniczego na lokal mieszkalny, natomiast resztę, czyli 32.965,00 zł. wykorzystano na sfinansowanie pełnego wyposażenia niniejszego lokalu, obejmującego m.in.: meble, sprzęt agd i rtv oraz inne artykuły umożliwiające natychmiastowe zamieszkanie rodziny repatrianckiej .
Rodzinie repatriantów zaproszonej do osiedlenia się na terenie Gminy Wolbrom udzielona zostaje pomoc ze środków budżetowych Gminy Wolbrom (zgodnie z Uchwałą RM nr IV/34/2019 z dn. 31.01.2019r.) polegająca na:

  • przydziale mieszkania na zasadach umowy najmu na czas nieoznaczony wraz z jego wyposażeniem,
  • pokrycie opłat związanych z wydaniem polskich dokumentów,
  • pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów oraz pomoc w załatwieniu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się,
  • pokrycie kosztów bieżącego utrzymania w wysokości: 700 zł. miesięcznie przez okres pierwszych 12 miesięcy oraz 600 zł. miesięcznie przez okres następnych 12 miesięcy,
  • przedstawienie propozycji zatrudnienia jednej osobie z rodziny,
  • na wniosek repatrianta może być udzielone inne wsparcie materialne i niematerialne wynikające z uzasadnionej potrzeby zaproszonej osoby.