Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Z wizytą w Rumunii.

Główna treść

Z wizytą w Rumunii.

W dniach od 21 do 27 marca br. grupa uczniów z Zespołu Szkół Pod Lasem 1 przebywała w Rumunii na międzynarodowej wymianie młodzieży. Niestety, było to już ostatnie spotkanie naszych uczniów z rówieśnikami z pięciu szkół partnerskich, realizowane w ramach międzynarodowego programu ERASMUS PLUS oraz projektu pt. „SAVE ENEGY – SAVE THE WORLD” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Instytucją goszczącą tej wymiany była nieduża szkoła podstawowa, położona w miejscowości Marginea, która administracyjnie przynależy do Suczawy – stolicy rumuńskiej Bukowiny, niegdyś stolicy Mołdawii.

To właśnie tam zmierzała grupa uczniów naszej szkoły pod opieką pani Beaty Miłoszewskiej-Wilk oraz pani Agnieszki Szczepankiewicz. Pełni zapału i emocji wylądowaliśmy na miejscowym lotnisku, skąd przewieziono nas do hotelu, gdzie byli zakwaterowani pozostali uczestnicy wymiany, tj. uczniowie i nauczyciele z Włoch, Bułgarii, Grecji i Turcji.

Pierwszy dzień naszej wizyty rozpoczął się przepiękną ceremonią powitalną, podczas której uczniowie ze szkoły partnerskiej zaprezentowali się w strojach regionalnych ze specjalnie przygotowanym na tę okazję repertuarem tańców i pieśni rumuńskich. Po części oficjalnej zwiedziliśmy szkołę, wymieniliśmy się opiniami na temat podobieństw i różnic w systemach edukacyjnych, a następnie wzięliśmy udział w warsztatach tematycznych związanych oczywiście z oszczędzaniem energii. Tym razem nasi uczniowie nauczyli się jak można ponownie (np. do celów dekoracyjnych) użyć niepotrzebne już nikomu szklane butelki.

Zwieńczeniem tego dnia była uroczysta kolacja integracyjna w miejscowej restauracji, gdzie mieliśmy okazję nie tylko spróbować regionalnych specjałów, ale także zaśpiewać pozostałym uczestnikom wymiany najpopularniejsze polskie pieśni i piosenki.

Następnego dnia odkrywaliśmy największe perły tego regionu. Do takich niewątpliwie należą bukowińskie cerkwie, m.in. ufundowana w pierwszej połowie XVI w. przez hospodara Piotra Raresza cerkiew św. Demetriusza, powstały w XV stuleciu monastyr ormiański „Zamca”, cerkiew św. Jerzego oraz wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO monastyr św. Jana Nowego z cerkwią św. Jerzego.

Kolejny dzień naszej wizyty był równie interesujący. W godzinach porannych udaliśmy do malutkiej i przeuroczej miejscowości Targu-Neamt. Celem wycieczki było zwiedzenie warownego zamku, który kiedyś zdobył bez rozlewu krwi Jan III Sobieski. W drodze powrotnej nieco zboczyliśmy z trasy, aby zobaczyć zaporę wraz z hydroelektrownią na rzece Bistrita. Wysokość zapory dochodzi do 127 m, jej długość to 435 m. To powstałe w wyniku spiętrzenia sztuczne jezioro stanowi miejscową atrakcję turystyczną. Po dniu pełnym wrażeń zjedliśmy wspólną kolację i wróciliśmy do hotelu.

Czwarty dzień naszej wizyty spędziliśmy w szkole goszczącej. Rozpoczęliśmy od udziału w pokazie anglojęzycznej prezentacji multimedialnej, której tematem przewodnim był stosunek człowieka do otaczającego go świata. Prelekcja uświadomiła wszystkim oglądającym, że ‘Nature Doesn’t Need Humans but Humans Need Nature!’ (tzn. Środowisko naturalne nie potrzebuje człowieka! To człowiek GO potrzebuje !!!).

Kolejnym punktem tego dnia był udział w przygotowanych wcześniej przez uczestników wymiany anglojęzycznych przedstawieniach. Uczeń naszej szkoły Krystian Myca (kl. 7a) fantastycznie wcielił się w rolę lekarza w sztuce pt. „The world is sick”.

Po części artystycznej odbył się pokaz mody ekologicznej, w której udział wzięli wszyscy uczestnicy wymiany oraz uczniowie ze szkoły goszczącej. Stroje stworzono z materiałów odpadowych. Były mało kosztowne, praktyczne i bardzo oryginalne. Ubiory zachwyciły oglądających, a wszyscy modele zostali obsypani gromkimi brawami. Po pokazie wręczono uczestnikom dyplomy i drobne upominki.

Tego samego dnia, po przerwie obiadowej udaliśmy się do miejscowego warsztatu czarnej ceramiki, gdzie można było przypatrzeć się pracy przy wyrobie naczyń ceramicznych oraz nabyć regionalne pamiątki od miejscowych rzemieślników.

I tak nasz pobyt w Rumunii powoli dobiegał końca. Ostatniego dnia odbyło się uroczyste podsumowanie wizyty, w czasie którego Pani dyrektor oraz towarzyszący jej nauczyciele nie tylko podziękowali uczestnikom wymiany, ale także obdarowali wszystkich drobnymi upominkami. Otrzymaliśmy również certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Na zakończenie wizyty Rada Rodziców goszczącej nas szkoły zaprosiła wszystkich gości na uroczysty pożegnalny obiad.

Następnego dnia spakowaliśmy się i ruszyliśmy w podróż powrotną do Polski. Przywieźliśmy ze sobą cudowne wspomnienia, emocje oraz wiedzę, bo przecież „Podróże kształcą”.

Bardzo ważnym punktem w harmonogramie tej wizyty były także spotkania robocze koordynatorów, których celem była ewaluacja dotychczasowych działań oraz zaplanowanie dalszych, na najbliższe kilka miesięcy. Przedyskutowaliśmy więc szczegółowo plan działania oraz potwierdziliśmy termin ostatniego już w tym projekcie spotkania. Odbędzie się ono w Turcji, a wezmą w nim udział wszyscy koordynatorzy oraz dyrektorzy ze szkół partnerskich. Do wizyty będziemy się intensywnie przygotowywać, a o postępach naszych działań będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej naszej szkoły: http://www.zs.wolbrom.pl w zakładce Erasmus+.

Beata Miłoszewska-Wilk
Koordynator projektu