Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Za 15 miesięcy przejedziemy obwodnicą od ul. Miechowskiej do Skalskiej

Główna treść

Za 15 miesięcy przejedziemy obwodnicą od ul. Miechowskiej do Skalskiej

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obwodnica Wolbromia (od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej) będzie gotowa jesienią przyszłego roku. Dzisiaj w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom burmistrz Adam Zielnik, wspólnie z marszałkiem Jackiem Krupą, wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem oraz przedstawicielem firmy Strabag Adamem Nawrockim podpisał umowę na budowę drugiego odcinka obwodnicy miasta, który połączy ul. Brzozowską i Skalską. Zatem już za 15 miesięcy kierowcy będą mogli wygodnie przejechać od ul. Miechowskiej, aż do drogi na Kraków, bowiem realizacja pierwszego etapu już się rozpoczęła. Wartość robót odcinka od ul. Miechowskiej do ul. Brzozowskiej ma kosztować prawie 6,5 mln zł, z kolei odcinek od ul. Brzozowskiej do Skalskiej to koszt ponad 15 mln zł. Obie inwestycje są realizowane przy 85 proc. udziale środków unijnych.Zgodnie z projektem, powstający odcinek drogi będzie miał jezdnię dwupasmową o szerokości 7 m i 4 ronda (ul. Miechowska, ul. Brzozowska, ul. Łukasińskiego oraz ul. Skalska). W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonane będą chodniki, pobocza i lewoskręty na skrzyżowaniach. Trasa zostanie oświetlona oszczędnymi lampami LED. W projekcie uwzględniono również montaż ekranów akustycznych oraz budowę systemu odwadniającego drogę.- Bardzo się cieszę, że to właśnie dzisiaj się spotykamy, bo jest środa, czyli właśnie zaczyna się dzień targowy w Wolbromiu, więc będzie można obejrzeć wszystkie problemy drogowe, jakie wynikają z braku obwodnicy. Jestem bardzo szczęśliwy, że za mojej kadencji obwodnica będzie zrealizowana i dzięki temu, wspólnie z panami marszałkami i zarządem województwa, zapiszemy się na trwałe w historii. Wspólnie zrealizujemy coś, czego się nie udało od okresu międzywojennego – mówił podczas oficjalnego podpisania umowy burmistrz Adam Zielnik.Gmina Wolbrom wspiera realizację inwestycji, zarówno jeśli chodzi o pokrycie części kosztów wykonania dokumentacji projektowej, kwestie związane z wykupem gruntów oraz finansowania pewnych elementów infrastruktury (m.in. ekrany akustyczne), ale także odpowiada za uzyskanie decyzji środowiskowych i zapewnienie sprawnego przebiegu zarówno etapu planistycznego, jak i wykonawczego. – Chodzi o przekonanie mieszkańców, że inwestycja w takiej formie i po takiej trasie, na chwilę obecną jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem – tłumaczy burmistrz. Wyjaśnia, że w skali całej inwestycji (całej obwodnicy), budżet gminy poniesie wydatki rzędu 2-3 mln zł. – Poprawa jakości dróg w naszym regionie to jeden z naszych priorytetów. Chcemy, by zarówno mieszkańcy województwa, jak i osoby, które tylko przez Małopolskę przejeżdżają, mogły szybko i co najważniejsze bezpiecznie pokonać zaplanowaną trasę. Aby tak się stało potrzebne są inwestycje, dlatego też realizujemy obecnie największy w historii plan budowy dróg. Do 2023 roku w Małopolsce wybudujemy w sumie czternaście nowych obwodnic, rozbudujemy prawie 300 km dróg wojewódzkich, a zmodernizujemy prawie setkę kilometrów już istniejących. Wśród nich jest również kolejny etap inwestycji w Wolbromiu – mówi marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa. Jak zapewnia, wszystkie te inwestycje mają zabezpieczone finansowanie. Podpisując umowę, dziękował burmistrzowi i władzom gminy za dobrą współpracę podczas całego procesu inwestycyjnego. –Nie ma inwestycji, zwłaszcza drogowych, które nie generowałyby pewnych emocji i tutaj rola samorządu lokalnego jest niezmiernie ważna – wyjaśnia. – Małopolska od kilku lat realizuje konsekwentny plan budowy obwodnic w całym województwie. Inwestycje te są ważne nie tylko ze względów komunikacyjnych czy gospodarczych, ale też środowiskowych. Nie mam wątpliwości, że wraz z wyprowadzeniem ruchu tranzytowego z centrum Wolbromia, mieszkańcy odetchną pełną piersią, bo z pewnością poprawi się tam jakość powietrza – uzupełnia wicemarszałek Wojciech Kozak i dodaje: – Tak piękny Wolbrom, wraz z całą gminą, zasługuje na to, żeby zrealizować ten program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.Przedstawiciel wykonawcy – Adam Nawrocki z firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – zapewniał, że firma będzie starała się wywiązać z kontraktu terminowo i przy możliwie małej uciążliwości dla mieszkańców.Realizacja trzech odcinków południowej obwodnicy Wolbromia pozwoli odciążyć centrum miasta od ruchu tranzytowego wschód – zachód, a to on jest głównie odpowiedzialny za korki, zanieczyszczenie powietrza i hałas. Burmistrz Adam Zielnik nie krył, że nie był i nadal nie jest entuzjastą obwodnicy w takim kształcie. – Kiedy widzę nieprzerwany strumień TIR-ów sunących przez Rynek, to wiem, że obecnie nie ma wyjścia, bo jeszcze trochę i Wolbrom zostanie rozjechany – mówi burmistrz Wolbromia.- Mieszkańcy Brzozówki i Wierzchowiska mogą czuć się spokojni, gdyż wiosną, 5. kwietnia w podpisanej przeze mnie umowie, w opracowaniu nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego została z powrotem ujęta duża obwodnica poza zabudowaniami obu wsi, aż do Lgoty Wielkiej. Opracowanie ma być gotowe do 30.11.2018 r. i to będzie dopiero podstawą do rozpoczęcia jakichkolwiek formalnych zabiegów o realizację dużej obwodnicy. Natomiast na chwilę obecną, mówiąc po naszemu – stanę na głowie, aby projekt, jaki jest obecnie, został jak najszybciej zrealizowany, bo jest to życiowa konieczność dla Wolbromia i wszystkich firm tu zlokalizowanych. A co z trzecim etapem, od Skalskiej do Olkuskiej? Pojawiły się duże oszczędności z dwóch pierwszych przetargów, więc sądzę, że nie będzie problemów z umieszczeniem trzeciego etapu w Wykazie Inwestycji Wieloletnich Województwa Małopolskiego. Jest gotowy projekt, następnym etapem: ZRiD (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), przetarg i realizacja. Czyli tak, jak w przypadku dwóch wcześniejszych etapów – wyjaśnia burmistrz Adam Zielnik.

GALERIA ZDJĘĆ: