Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Za nami kolejne spotkanie programu „Czyste Powietrze”

Główna treść

Za nami kolejne spotkanie programu „Czyste Powietrze”

W dniu 09.12.2021r. W siedzibie firmy ECO DOM (ul. Garbarska 9) odbyło się spotkanie informacyjne dot. programu „Czyste Powietrze”. Podczas wydarzenia przedstawiono zasady pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program ten umożliwia zdobycie dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizacje budynków oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

Działania prowadzone przez Ekodoradcę to m.in.: pomoc mieszkańcom gminy Wolbrom w wypełnianiu wniosków, wstępna weryfikacja przedłożonych dokumentów, rozliczania przedsięwzięć oraz wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla celów ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania.

Wszelkie informacje związane z ww. programem jak również pomoc w złożeniu dokumentacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, pok. 109 – Punkt Konsultacyjno- Informacyjny. Programu Czyste Powietrze.

Tel. 32 7065389, e-mail. aoleksy@umigwolbrom.pl