Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Za rok PIT wypełni za nas skarbówka

Główna treść

Za rok PIT wypełni za nas skarbówka

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje: Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za podatnika i zachęca, aby pracodawcy już dziś przygotowali się na nowe obowiązki. Zmiany wejdą w życie dzięki programowi e-Podatki, który jest zbiorem działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych, mających usprawnić polską administrację podatkową przez wyposażenie jej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Podatnicy zmiany odczują dopiero w przyszłym roku.

W ramach Programu realizowane są przez Ministerstwo Finansów trzy projekty: e-Deklaracje 2, e-Rejestracja i e-Podatki.

Projekt e-Deklaracje 2 umożliwia między innymi składanie wybranych deklaracji podatkowych w wersji elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w tym rocznych deklaracji podatkowych dla osób fizycznych – wielu podatników z powodzeniem korzysta już z tego udogodnienia. Kolejne zmiany wprowadzane przez projekt będą polegały między innymi na uproszczeniu formularzy podatkowych i zmniejszeniu ich liczby. Administracja podatkowa będzie też wstępnie wypełniać roczne PIT-y dla niektórych grup podatników.

W wyniku realizacji projektu e-Podatki powstanie tzw. konto podatnika, na którym gromadzone będą dane podatkowe, finansowe i operacyjne poszczególnych podmiotów. Dane te będą udostępniane na internetowym portalu podatkowym, za pośrednictwem którego będzie można również skorzystać ze wstępnie wypełnionych przez urząd skarbowy deklaracji podatkowych. Deklaracje te będą zawierały dane uprzednio przekazane administracji przez pracodawców, zleceniodawców, ZUS i innych płatników. Poprzez konto podatnika, każdy zainteresowany uzyska także elektroniczny dostęp do swoich indywidualnych danych podatkowych.

Uproszczeniu uległy również zasady informowania Organizacji Pożytku Publicznego o przekazywanych im kwotach 1% podatku, a proces przekazywania im pieniędzy przez urzędy skarbowe został dodatkowo usprawniony.
W wyniku realizacji projektu e-Rejestracja powstał też Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz wdrożono System Rejestracji Centralnej zintegrowanej z bazami POLTAX. CRP KEP zintegrował dane z 400 rejestrów lokalnych prowadzonych przez poszczególne urzędy skarbowe i zastąpił je jednym centralnym systemem. Dzięki temu administracja podatkowa posiada jedną, spójną bazę podatników i płatników, a interesariusze szybciej otrzymują wiarygodne dane z połączonego rejestru.

Kolejna zmiana dotyczyła osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Osoby te zostały zwolnione z obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych (aktualizacyjnych) do administracji podatkowej, ponieważ dane te administracja otrzymuje obecnie bezpośrednio z rejestru PESEL, nie żądając ich od podatnika. Jest to możliwe dzięki integracji rejestrów CRP KEP z rejestrem PESEL. Dodatkowo od 1 stycznia 2012 roku osoby te w kontaktach z administracją podatkową identyfikowane są jedynie za pomocą numeru PESEL (a nie NIP), czyli numeru identyfikacyjnego, który każdy obywatel posiada od urodzenia.

Urząd Skarbowy jako najważniejsze przyszłe korzyści z wdrożenia Programu E-Podatki dla podatników wymienia:
– wstępne wypełnianie rocznych PIT-ów przez skarbówkę – co oznacza koniec z poszukiwaniem PIT-ów otrzymanych od pracodawców i z kłopotliwym obliczaniem poszczególnych kwot – wdrożenie od 2015 roku;
– likwidację zaświadczeń o wysokości osiągniętych dochodów składanych do ośrodków pomocy społecznej – dane między tymi instytucjami będą wymieniane elektronicznie bez udziału podatnika;
– utworzenie internetowego portalu podatnika – każdy będzie mógł sprawdzić stan własnych rozliczeń z fiskusem – wdrożenie od 2016 roku.

Dla przedsiębiorców istotne będą także:
– dalsze uproszczenie i przyspieszenie procesu rejestracji firm;
– powszechne wdrożenie elektronicznych deklaracji PIT- 11–od 1 stycznia 2015 roku wszystkie firmy zatrudniające powyżej 5 osób będą miały obowiązek przesyłać deklaracje PIT-11 w formie elektronicznej (termin pozostaje bez zmian –do końca lutego). Dla małych firm pozostawiono możliwość składania papierowych PIT-11 jednak w krótszym terminie – do 31 stycznia.

Tymczasem – niektórzy podobno ostatni raz po staremu – już wkrótce podatnicy zaczną rozliczać ubiegłoroczne podatki. Informacje o składaniu PIT-ów przez Internet można znaleźć TUTAJ

Ewa Barczyk