Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Za śmieci na razie tylko przelewem

Główna treść

Za śmieci na razie tylko przelewem

W związku z rozpoczęciem nowego roku rozliczeniowego mieszkańcom skończyły się blankiety opłat za śmieci. Trwają prace zamykające ubiegłoroczne rozliczenia i dopóki nie zostaną zakończone, wpłat za śmieci w roku 2014 nie można dokonywać w kasie urzędu. Można jednak zrobić to na swój numer płatnika przelewem np. przez Internet.

System rozliczający nasze opłaty za wywóz odpadów komunalnych przewiduje, że po 31 grudnia roku poprzedniego konieczne jest zamknięcie rozliczeń. Dopiero po podliczeniu prawidłowości wpłat przez poszczególnych właścicieli nieruchomości będzie można otworzyć nowy rok obrachunkowy. Obecnie trwają prace, dzięki którym będzie możliwe przygotowanie wezwań do zapłaty dla zapominalskich i innych opornych – zalegających z opłatami. Operacja jest czasochłonna, ponieważ jednocześnie drukowane są nowe książeczki opłat, które będą dostarczone wszystkim płatnikom. Jeżeli zatem komuś bardzo zależy na dokonaniu wpłaty za śmieci zanim otrzyma nowe druki opłat, może to zrobić np. za pośrednictwem internetowego przelewu bankowego – nie zmieniły się ani stawka, ani terminy, ani numer indywidualnego konta płatnika. Wpłaty w kasie urzędu, która powiązana jest z systemem naliczania, będą przyjmowane jednak dopiero po zakończeniu wymiarowania i zamknięciu roku 2013.

Wkrótce do płatników zostaną dostarczone nowe druki opłat za śmieci. Prawdopodobnie (zapowiadano to na ostatniej sesji RM) w trakcie roku dojdzie do zmiany cen, więc na razie mieszkańcy otrzymają blankiety na 6 miesięcy. Gdyby zmiana ceny nastąpiła przed upływem pół roku i nowa cena zaczęła obowiązywać wcześniej, mieszkańcy będą o tym poinformowani.

Przypominamy:
•    stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych ustalono w gminie Wolbrom w wysokości 11 zł za jeden miesiąc (odpady niesegregowane).
•    stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 7,50 zł za jeden miesiąc (odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach 1-5 osób).
•    stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 5,00 zł za jeden miesiąc (odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach 6 i wiecej osób).

Kwotę opłaty stanowi iloczyn kwoty bazowej i liczby osób zadeklarowanych w gospodarstwie. W przypadku kiedy końcówką należnej kwoty jest 0,50 zł kwotę należy zaokrąglić w górę do pełnych złotówek. Opłatę za dany miesiąc należy uiścić bez wezwania do końca miesiąca:
•    na  indywidualny rachunek bankowy, przyznany każdemu mieszkańcowi, który złożył deklarację – w przypadku mieszkańców lokali i budynków jednorodzinnych
•    według ustaleń zarządcy budynku – dla mieszkańców budynków wielolokalowych (komunalnych, spółdzielczych, wspólnotowych)

Ewa Barczyk