Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zabezpiecz na zimę instalację wodociągową

Główna treść

Zabezpiecz na zimę instalację wodociągową

Wystąpienie w ostatnich dniach ujemnych temperatur i opadów śniegu, przypomina nam o nieuniknionym nadejściu zimy. Jest to ostatni moment aby podjąć kroki w celu zabezpieczenia instalacji wod-kan przed zamarznięciem. Poprzez proste działania możemy uniknąć kłopotliwych sytuacji oraz dodatkowych kosztów.

WZWiK podaje kilka wskazówek jak zabezpieczyć instalację przed działaniem mrozu:

1) Elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim, należy odwodnić, a następnie zakręcić zawory.

2) Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, należy uszczelnić (np. poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, czy uszczelnienie drzwi  i okien).

3) Wodomierze oraz  przewody wodociągowe i kanalizacyjne, przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane, należy zabezpieczyć izolacją cieplną (np. pianka, tkanina, styropian itp.), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika.

Jeżeli jednak z jakiś przyczyn dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności), całe zdarzenie należy bezzwłocznie zgłosić do WZWiK. Zakład dokona wymiany wodomierza, jednak będzie to usługa odpłatna.