Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Żądasz czystości – zachowaj ją sam!

Główna treść

Żądasz czystości – zachowaj ją sam!

Minęło już trochę czasu od wejścia w życie ustawy śmieciowej. Mieszkańcy gminy Wolbrom dość szeroko uświadamiani byli w dziedzinie segregacji śmieci. Niestety wspólna lekcja, której celem było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym miała zmniejszyć się ilość nielegalnych wysypisk, nie dla wszystkich była pouczająca. Nadal pojawiają się sterty śmieci, za które nikt nie bierze odpowiedzialności.


Podczas wprowadzania w życie w ubiegłym roku przepisów ustawy śmieciowej na terenie całej gminy pojawiły się wyraźnie oznakowane pojemniki na śmieci. Każdy mieszkaniec domu jednorodzinnego otrzymał odpowiednie worki, żeby powoli i stopniowo przyzwyczajać się do segregowania odpadów.  Wielokrotnie na naszej stronie internetowej i w Kurierze Wolbromskim wyjaśniane były kwestie dotyczące pożytku płynącego z selektywnej zbiórki odpadów. Wszystko to miało przyczynić się do zmniejszenia nielegalnych wysypisk śmieci, pojawiających się wciąż w nowych (i stałych) miejscach jak grzyby po deszczu, a także zmiany mentalności ludzi wyrzucających te odpady gdzie popadnie. Przykład z ostatnich tygodni, kiedy to Zakład Gospodarki Komunalnej musiał posprzątać stertę różnego rodzaju śmieci pojawiających się obok garaży przy cmentarzu w Wolbromiu, pokazuje że nie do wszystkich ludzi dociera, iż taki bezmyślny proceder wyrzucania śmieci w miejscach nie przeznaczonych do tego celu jest zwyczajnie nielegalny. Jest to przykład wyjątkowo niepoważnego podejścia ludzi do odpowiedzialności za czystość. A przecież wszyscy uważają, że miło jest przebywać w miejscach, gdzie panuje porządek. To nie jedyny przypadek bezmyślnego wyrzucania odpadów. Na piętrzące się śmieci narzekają również wędkarze, którzy w okresie wiosennym muszą sprzątać bałagan wokół wolbromskiego Zalewu. Często różnego rodzaju odpady: puszki, butelki, opakowania trafiają do wody. Nie wszystko udaje się jednak wyłowić. Śmieci, które pozostawia po sobie młodzież – szczególnie po weekendowych eskapadach powodują, że miejsce to nie zachęca do spacerów. Fatalnie wyglądają obrzeża okolicznych lasów, aż przykro przechodzić obok rosnących systematycznie stert śmieci podczas niedzielnego spaceru…

Co kieruje ludźmi bezmyślnie pozbawiającymi się odpadów w miejscach niedozwolonych? Niewiedza? A może całkiem ostro – zwyczajna głupota? Jak długo będzie jeszcze trzeba tłumaczyć niektórym, że śmieci powinny trafiać w miejsce swojego przeznaczenia: do kontenerów, pojemników na odpady segregowane. Tym bardziej, że praktycznie wszyscy mieszkańcy płacą za wywóz każdej ilości  wytwarzanych w gospodarstwach domowych śmieci. Czy naprawdę tak trudno zrozumieć, że dbałość o środowisko to nasza wspólna sprawa? Tak to już jest, że wszyscy narzekamy na bałagan, ale tak naprawdę niewielu osobom chce się uczynić wysiłek i z papierkiem po batoniku, czy butelką po napoju udać się do kosza na śmieci. Starsi pamiętają pewnie popularne hasło sprzed lat: „Żądasz czystości – zachowaj ja sam!” – zapewniamy, że wraz ze zmianą ustroju wcale nie straciło na aktualności!

Greta Fałda

APEL O NIEWYRZUCANIE ŚMIECI
W MIEJSCA ZABRONIONE

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom apeluje do mieszkańców, aby stosując się do obowiązujących przepisów nie wyrzucali odpadów komunalnych w miejsca zabronione.

Niestety, nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy mają odpowiedni stosunek do środowiska, w którym żyjemy. Zaobserwowaliśmy, iż mimo zmiany systemu gospodarki odpadami w dalszym ciągu trwa nielegalna praktyka podrzucania śmieci i odpadków. Ludzie zaśmiecają lasy, przydrożne rowy, łąki i tworzą dzikie wysypiska śmieci. Część składowanych odpadów z czasem zaczyna się rozkładać. Następuje rozwój bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów. Nieprzyjemne dla człowieka zapachy przyciągają zwierzęta roznoszące groźne choroby: szczury, komary, muchy. Odpady, które nie ulegają łatwej degradacji: butelki, folie, elementy metalowe i plastikowe same nie znikną! „Dzikie wysypiska” śmieci (zwłaszcza komunalne i wielkogabarytowe) szpecą okolicę, znacznie obniżając walory estetyczno-krajobrazowe naszej gminy.

Spacer po lesie „urozmaicony” slalomem między dzikimi wysypiskami na pewno nie sprawia nikomu przyjemności i nie zachęca do odpoczynku na wolnym powietrzu. Wystające z ziemi kanapy, szkła, szmaty i inne „niespodzianki” przygotowane przez wandali mogą skutecznie odstraszyć od rekreacji.

Większości z nas zależy na porządku i zmianie mentalności bałaganiarzy. Postarajmy się wspólnym wysiłkiem dążyć do zmiany złych społecznych zwyczajów, byśmy nie zginęli zasypani górą własnych śmieci. Dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców o dbałość o swoją miejscowość i o pozbywanie się odpadów komunalnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zwracajmy uwagę na osoby nielegalnie pozbywające się śmieci i piętnujmy ich negatywne zachowanie.

Przypominam, że z naszych gospodarstw odbierane są WSZYSTKIE ODPADY KOMUNALNE zmieszane i segregowane.

NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO LASU I NA POLE
– ZAPŁACIŁEŚ JUŻ ZA ICH WYWÓZ PRZEZ SPECJALISTÓW!!!

                                                                               Burmistrz MiG Wolbrom
                                                                                         Jan Łaksa