Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy

Główna treść

Zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy

W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.

Główny Inspektor przypomina, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Stosując środki ochrony roślin należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonywania zabiegów, a w szczególności na:

  • stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
  • dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
  • niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • wykonywane zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;
  • przestrzeganie okresów prewencji;
  • niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.

Równocześnie Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca się z prośbą o zgłaszanie do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa informacji o przypadkach upadków pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

Źródło: http://piorin.gov.pl


Pszczoły w naszej gminie

Chociaż tegoroczna łagodna zima nie była groźna dla lokalnych pasiek, z roku na rok kondycja pszczelich rojów się pogarsza. Jak powszechnie wiadomo pszczoła miodna nie jest wyłącznie producentem miodu, ale przede wszystkim jednym z najważniejszych zapylaczy roślin. Bez istnienia w terenie rolniczym pszczół nie ma zatem mowy o prawidłowym rozwoju roślin, z których ok. 85% jest owadopylnych, a tylko pozostałe 15% – to rośliny – wiatropylne, samopylne i potrzebujące dopylenia. Wolbromskie Koło Pszczelarzy dokłada wszelkich starań o dobro pszczół na naszym terenie, jednakże nakłady na coraz trudniejsze utrzymanie pszczelich rojów niejednokrotnie przewyższają możliwości hodowców. Pszczelarze zwracają się zatem do różnych sprzymierzeńców, rozumiejących powagę sytuacji o pomoc logistyczną i materialną. Wiele podmiotów, w tym Gmina Wolbrom, a także wolbromski Bank Spółdzielczy, doceniając wagę problemu, wspiera pszczelarzy w ich walce o zachowanie zdrowych pszczelich rojów w naszej okolicy. Za naszym pośrednictwem lokalni pszczelarze dziękują tym instytucjom za zrozumienie i wymierną pomoc.

Ewa Barczyk