Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zakończenie projektu „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Wolbrom

Główna treść

Zakończenie projektu „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Wolbrom

Projekt „Odkrywam Małopolskę” realizowany był w ramach wsparcia turystyki szkolnej, współfinansowany przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Wolbrom. Środki w formie dotacji celowej były zabezpieczone z budżetu Województwa Małopolskiego na podstawie Uchwały Nr XXIV/366/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. w wysokości 34584,80 zł. Wkład własny Gminy Wolbrom wynosił 16275,20 zł.

Dzięki przeprowadzonym wycieczkom uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu znają i doceniają atrakcje Małopolski kształtuje się u nich wrażliwość estetyczną, wrażliwość przeżywania piękna i potrzeby obcowania z nim. Wycieczki te są dla uczniów źródłem do inspiracji twórczej i rekreacji oraz do konieczności ochrony przyrody. Udział w wycieczkach szkolnych to nieodzowny warunek aby móc przeżyć rzeczy i zjawiska w naturalnej ich postaci i środowisku. Co dzięki tym wyjazdom zostało uczniom umożliwione.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie zrealizował wycieczki do:

  • Bochni w dniu 18.09.2020r. dla 45 uczniów,
  • Krakowa w dniu 28.09.2020 r. dla 45 uczniów,
  • w Pieniny od 22.09.2020 do 24.09.2020 r. dla 40 uczniów.
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu zrealizował wycieczki do:
  • Wieliczki i Krakowa w dniu 22.09.2020 r. dla 95 uczniów.
    Łączna wartość projektu zrealizowanego w Gminie Wolbrom wyniosła 45860,00 zł w tym dotacja udzielona przez Województwo Małopolskie w wysokości 31184,80 zł.