Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zakończenie Roku Akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Dziecięcym Akademii WSB w Wolbromiu

Główna treść

Zakończenie Roku Akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Dziecięcym Akademii WSB w Wolbromiu

W sobotę 15 czerwca w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu (os. Władysława Łokietka 10) odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Dziecięcym w Wolbromiu. Podczas uroczystości dyplomy absolwentom I roku Uniwersytetu Dziecięcego wręczył w imieniu JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej przedstawiciel władz WSB oraz Dorota Świerczek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół w Wolbromiu.

Po części oficjalnej wszyscy Studenci wzięli udział wykładzie z języka angielskiego pt.English is fun” prowadzonym przez z mgr Monikę Sklorz.

Uniwersytet Dziecięcy w Wolbromiu rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2015 r. Współorganizatorami inicjatywy są Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Miasto i Gmina Wolbrom. Patronem honorowym Uniwersytetu jest Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik. W roku akademickim 2018/2019 – na podstawie współpracy z Urzędem Gminy Wolbrom – udział w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego w Wolbromiu był bezpłatny.
Głównym celem UD jest pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat; rozbudzenie aktywności poznawczej; przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki. Drzwi Uniwersytetu stoją otworem dla wszystkich dzieci ciekawych świata, niebojących się zadawać pytań i poszukiwać rozwiązań dla swoich wątpliwości. Zajęcia w ramach UD odbywają się w formie wykładów i warsztatów W każdym roku akademickim odbywa się minimum 10 interaktywnych wykładów. Dla zainteresowanych organizowane są fakultatywne warsztaty praktyczne, w których uczestniczą małe, 15-20 osobowe grupy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań. W zajęciach dydaktycznych uczestniczą wyłącznie studenci Uniwersytetu Dziecięcego (bez rodziców i opiekunów).

Galeria zdjęć