Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zakup węgla kamiennego

Główna treść

Zakup węgla kamiennego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Urząd Miasta i Gminy Wolbrom zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego (orzech, groszek, ekogroszek, miał) w ramach zakupu preferencyjnego w celu ustalenia ilości zapotrzebowania na wskazany asortyment przez gospodarstwa domowe znajdujące się na terenie Gminy Wolbrom, w których wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne.

Zgodnie z ustawą z dnia 02 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informuję, że do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości:

  • I transza – 1,5 tony do 31.12.2022r.
  • II transza – 1,5 tony od 01.01.2023r. do 30.04.2023r.

jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wniosek na zakup preferencyjny węgla można złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1 – Biuro Obsługi Interesanta według załączonego wzoru lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma ePUAP), przy czym wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel: 32 70 65 335, 32 70 65 336 lub w pokoju 210.

Złożenie wniosku nie gwarantuje zakupu węgla, gdyż uzależnione będzie od spełnienia przez Wnioskodawcę warunków takich jak przy dodatku węglowym, jak i od dostępności zakupu paliwa stałego przez gminy.

Wniosek o zakup należy złożyć do dnia 10 listopada 2022 roku.

Pobierz:

Wniosek o zakup preferencyjny w formacie PDF
Wniosek o zakup preferencyjny w formacie DOC

UWAGA
Zakup preferencyjny jest możliwy, jeżeli wnioskodawca nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.