Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zapisz swe dziecko do Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach

Główna treść

Zapisz swe dziecko do Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach

W związku z utworzeniem nowej placówki – Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach informujemy, że rekrutacja dzieci do Klubu odbędzie się w dniach 11-12 września 2017 r. w siedzibie jednostki, tj. Chrząstowice 15. Rozpoczęcie działalności Klubu nastąpi od dnia 2 października br. Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 rż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Realizuje te same funkcje, które pełni żłobek, jednak w mniejszym zakresie z uwagi na krótszy czas przebywania w nim dzieci. W klubie dziecięcym dziecko ma zapewnioną opiekę, ale również wychowuje się i poprzez zabawę (pod kierunkiem odpowiednio przygotowanej kadry), uczy nowych doświadczeń i umiejętności.

Załącznik  – Regulamin rekrutacji

 Załącznik – KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU DZIECIĘCEGO