Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zapraszamy do autobusu energetycznego

Główna treść

Zapraszamy do autobusu energetycznego

Chociaż część mieszkańców Wolbromia wypoczywa już na wakacjach, na ciekawych świata i nowinek technicznych w najbliższą środę 8 lipca w godz. 9-17 na wolbromskim rynku będzie czekała ciekawostka naukowa – do naszego miasta zajedzie autobus energetyczny. Jest to mobilne centrum informacyjno-edukacyjne, w którym eksperci udzielają porad w zakresie oszczędzania energii, prezentują zainstalowane modele, przeprowadzają nieodpłatne szkolenia oraz warsztaty.

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn zachodzenia zmian klimatu, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku.

Narzędziem realizacji celu jest mobilne centrum informacyjno-edukacyjne. Centrum to znajduje się w autobusie miejskim, która zostało wyposażone w modele, makiety, tablice prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej.

Zadaniem autobusu energetycznego jest docieranie z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców gmin i podnoszenie świadomości ekologicznej w szerokich grupach społecznych (reprezentanci władz samorządowych, przedsiębiorcy, mieszkańcy gmin). W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Eksperci jeżdżący autobusem tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną.

Autobus informacyjno-edukacyjny daje możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami gmin, przedsiębiorstw, zainicjowania zmian w zachowaniach konsumentów, nawiązania kontaktu i współpracy z decydentami oraz pobudzenia inicjatyw mających na celu poszanowanie energii a tym samym przeciwdziałąjące zmianom klimatu na poziomie samorządowym oraz wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach działań planowane jest również zbieranie i rozpowszechnianie dobrych praktyk – działań mających na celu zapobieganie zmianom klimatu.