Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zapraszamy do III Konkursu na gadkę

Główna treść

Zapraszamy do III Konkursu na gadkę

Zachęceni ubiegłorocznym sukcesem ucznia Gimnazjum w Dłużcu- Filipa Nowaka, zapraszamy do udziału w III już Konkursie na gadkę, wydarzeniu będącym częścią Miesiąca Języka Ojczystego, organizowanym przez Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego).Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego. W imieniu niepełnoletnich Uczestników konkursu zgłoszenia powinien dokonać rodzic, opiekun prawny, upoważniony przez rodziców lub opiekuna prawnego pracownik szkoły, np. nauczyciel. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną (adres e-mail: sekcjadialektologiiknjsuj@gmail.com) do 28 lutego 2018 roku. W temacie e-maila ze zgłoszeniem prosimy umieścić tekst „Konkurs na gadkę” oraz imię i nazwisko uczestnika (uczestników). Zgłoszenie powinno zawierać pracę konkursową oraz wypełniony przez Opiekuna formularz zgłoszeniowy (załącznik 1).Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Organizatorów e-mailem zwrotnym do 28 lutego 2018 roku.Jedna praca konkursowa może być wykonana przez nie więcej niż dwoje uczestników, przy czym tylko jeden może być zarejestrowany na materiale audiowizualnym.Udział w konkursie jest bezpłatny.

1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1).

2. Regulamin III Konkursu