Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zapraszamy do udziału w III Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej „Wyśpiewana niepodległość”

Główna treść

Zapraszamy do udziału w III Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej „Wyśpiewana niepodległość”

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowisku serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w III GMINNYM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „WYŚPIEWANA NIEPODLEGŁOŚĆ” skierowanym do uczniów Gminy Wolbrom od klas I do VIII szkoły podstawowej. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom oraz Ośrodek Kultury Biblioteka Piosenki Polskiej w Krakowie.

CELE KONKURSU:   

  • wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych  i instrumentalnych,
  • wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej,
  • popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej,
  • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego,
  • umacnianie świadomości narodowej,
  • kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o jej suwerenność.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w WierzchowiskuOrganizatorki:
mgr Barbara Kałwamgr Barbara Szybalska

Do pobrania:
Regulamin Konkursu:
Załącznik nr 1 – Repertuar
Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Rodziców Dzieci