Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zapraszamy na spotkania informacyjne MARR

Główna treść

Zapraszamy na spotkania informacyjne MARR

Trwają spotkania przedstawicieli Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z małopolskimi przedsiębiorcami i samorządowcami. Na jedno z nich, które odbędzie się w dniu 29 maja o godz. 10:00 w strażnicy OSP, ul. Staszica w Wolbromiu zaprasza Burmistrz Adam Zielnik. Podczas prelekcji omawiane są zadania MARR, która specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw oferując pomoc finansową, doradczą, inwestycyjną i szkoleniową.
Agencja świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga bezpiecznie inwestować w Małopolsce. Oferty MARR-u skierowane są do przedsiębiorców, ale też do organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych oraz gmin.
Poszczególne obszary bezpośredniego wsparcia jakie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje zainteresowanym to aktualnie:
• finansowanie rozwoju (pożyczki na rewitalizację i efektywność energetyczną, dotacje, fundusze inwestycyjne),
• rozwój zasobów ludzkich firm, szkolenia i doradztwo, (możliwość dofinansowania szkoleń dzięki projektowi „Małopolskie Bony Rozwojowe”),
• opracowanie strategii zarządzania wiekiem i uzyskanie bonu na doposażenie stanowiska pracy do 5000 zł z projektu „Lider CSR zarządzanie wiekiem”,
W trakcie spotkań odbywają się dyskusje o sposobach rozwoju firmy i metodach podnoszenia jej konkurencyjności. Po prelekcjach istnieje też możliwość indywidualnych rozmów z doradcami, którzy udzielają wyczerpujących informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego.


Szczegóły :