Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie dla szkół

Główna treść

Zaproszenie dla szkół

ZGK Organizacja Odzysku Biosystem SA zaprasza szkoły do udziału w konkursie edukacyjnym „Zbieraj baterie”. Jest to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół mający na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych postaw i nawyków, poprzez działania praktyczne oraz uświadomienie najmłodszym, zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Mając świadomość jak ważna jest edukacja ekologiczna organizatorzy przygotowali w ramach programu szereg działań, mających na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży w problemy związane z ochroną środowiska.

Zasady Programu

Do udziału w Programie ZBIERAJ BATERIE! zapraszamy wszystkie placówki oświatowe, mające siedzibę na terenie Polski. Szkoły, które przystąpiły do programu, otrzymają materiały edukacyjne oraz pojemnik do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Nauczycielom dostarczone zostaną konspekty lekcji, które będą mogli wykorzystać podczas codziennej pracy dydaktycznej.

Przez cały rok szkolny, uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami, zbierają zużyte baterie i akumulatory do specjalnych pojemników. Dwa razy w roku, pod koniec każdego semestru, placówki oświatowe biorą udział w MIESIĄCU FINAŁOWYM ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII i AKUMULATORÓW – do wygrania atrakcyjne nagrody!

Pierwszym krokiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego lub bezpośredni kontakt z Koordynatorem Programu pod nr telefonu 12 296 68 58.

Kolejnym krokiem jest podpisanie Deklaracji Przystąpienia do Programu.

Udział w Programie jest bezpłatny. Szczegóły uczestnictwa w Programie określa Regulamin.

Więcej szczegółów na stronie internetowej http://ecowyobraznia.pl/baterie