Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zarzeczu

Główna treść

Zaproszenie do przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zarzeczu

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym w dniu 6.07.2023 r. przetargu na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zarzeczu w ramach zadania: budowa boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego w Zarzeczu”.

Szczegóły postępowania przetargowego na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/789430

Termin składania ofert: 2023-07-21 godz. 09:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/789430

Termin otwarcia ofert: 2023-07-21 godz. 09:30

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 20.10.2023r.