Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do przetargu na modernizację boiska sportowego piłkarskiego w Dłużcu

Główna treść

Zaproszenie do przetargu na modernizację boiska sportowego piłkarskiego w Dłużcu

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym w dniu 7.09.2023 r. przetargu na zadanie „Modernizacja boiska sportowego piłkarskiego w Dłużcu”

Szczegóły postępowania przetargowego na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/813759

Termin składania ofert: 22-09-2023 09:00:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/813759

Termin otwarcia ofert: 22-09-2023 09:30:00

Zakres przewidzianych prac do wykonania obejmuje:

– wykonanie prac ziemnych wraz z drenażem,

– wykonanie podbudowy pod trawę syntetyczną

– dostawę i montaż trawy syntetycznej oraz zasypanie granulatem i piaskiem kwarcowym,

– dostawę i montaż 2 szt. bramek wraz z tulejami i siatką o wymiarach 5×2 m.