Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do przetargu na modernizację dróg gminnych w Wolbromiu

Główna treść

Zaproszenie do przetargu na modernizację dróg gminnych w Wolbromiu

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym w dniu 14.02.2024 r. przetargu na zadanie „Modernizacja sieci dróg w Wolbromiu”.

Zadanie to obejmuje modernizacją dróg gminnych: nr 120538K ul. Os. Wł. Łokietka w km 0+000 do km 0+085, nr 120532K ul. Batalionów Chłopskich, ul. Jana III Sobieskiego w km 0+000 do km 1+502.

Termin składania ofert: 2024-03-12, godz. 09:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/887226

Termin otwarcia ofert: 2024-03-12, godz. 09:30

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 400 od dnia zawarcia umowy.

Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/887226

Celem realizacji przedmiotowego zadania jest wykonanie robót związanych z modernizacją dróg gminnych nr 120538K ul. Os. Wł. Łokietka i nr 120532K ul. Batalionów Chłopskich, ul. Jana III Sobieskiego w Wolbromiu (łączna długość odcinków: 1587,0 m), w tym modernizacja nawierzchni jezdni, parkingów i chodników.