Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do przetargu na modernizację dróg gminnych wraz z parkingami oraz uliczek os. B. Chrobrego

Główna treść

Zaproszenie do przetargu na modernizację dróg gminnych wraz z parkingami oraz uliczek os. B. Chrobrego

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym w dniu 03.04.2024 r. przetargu na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych nr 120535K i 120540K w Wolbromiu wraz z parkingami i siecią dróg wewnętrznych osiedla Bolesława Chrobrego”.

Termin składania ofert: 2024-04-24, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/909811

Termin otwarcia ofert: 2024-04-24, godz. 10:30

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 400 dni od dnia zawarcia umowy

Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/909811