Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do przetargu na modernizację drogi gminnej Dłużec-Lgota Wolbromska- Zarzecze

Główna treść

Zaproszenie do przetargu na modernizację drogi gminnej Dłużec-Lgota Wolbromska- Zarzecze

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym w dniu 31.01.2024 r. przetargu na zadanie „Modernizacja drogi gminnej nr 120688K Dłużec – Zarzecze w km od 0+000 do km 4+520 w miejscowościach Dłużec, Lgota Wolbromska i Zarzecze”

Termin składania ofert: 2024-02-20, godz. 09:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/881888

Termin otwarcia ofert: 2024-02-20, godz. 09:30

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 400 od dnia zawarcia umowy.

Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/881888