Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do przetargu na modernizację drogi gminnej nr 120688K tzw. Zarzeczanki

Główna treść

Zaproszenie do przetargu na modernizację drogi gminnej nr 120688K tzw. Zarzeczanki

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym 09.03.2023 r. przetargu na zadanie: Modernizacja drogi gminnej nr 120688K Dłużec – Zarzecze do DW 783 w km od 0+000 do km 4+520 w miejscowościach Dłużec, Lgota Wolbromska i Zarzecze” – projektuj i buduj

W przedmiot zamówienia wchodzi zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi gminnej nr 120688K Dłużec -Zarzecze do DW 783 w km od 0+000 do km 4+520 w miejscowościach Dłużec, Lgota Wolbromska i Zarzecze (łączna długość odcinka 4520,0 m).

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 400 dni od dnia zawarcia umowy.

Szczegóły postępowania przetargowego na:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/733782

Termin składania ofert: 2023-04-06 godz. 09:00

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/733782

Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 godz. 09:30