Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do przetargu na modernizację drogi gminnej w Kąpielach Wielkich

Główna treść

Zaproszenie do przetargu na modernizację drogi gminnej w Kąpielach Wielkich

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym w dniu 18.03.2024 r. przetargu na zadanie „Modernizacja drogi gminnej nr 120645K w miejscowości Kąpiele Wielkie w km od 0+102 do 1+492”

Termin składania ofert: 2024-04-04, godz. 09:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/901532

Termin otwarcia ofert: 2024-04-04, godz. 09:30

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 400 od dnia zawarcia umowy.

Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/901532