Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do przetargu na remont drogi gminnej 120700K w Wierzchowisku

Główna treść

Zaproszenie do przetargu na remont drogi gminnej 120700K w Wierzchowisku

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym w dniu 11.09.2023 r. przetargu na zadanie „Remont drogi gminnej 120700K w km od 0+000 do km 1+000 w miejscowości Wierzchowisko, Gmina Wolbrom”.

Termin składania ofert: 26-09-2023 09:00:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/816115

Termin otwarcia ofert: 26-09-2023 09:30:00

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, odcinkową wymianę podbudowy, roboty ziemne, utwardzenie poboczy materiałem kamiennym.

Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816115

Prace remontowe drogi gminnej zostały wsparte z Rządowego Programu Rozwoju Dróg kwotą 540 530,00 zł. Umowę na dotację Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik podpisał z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jackiem Osuchem podczas uroczystości odbywającej się 2 września w budynku byłej szkoły podstawowej w Sulisławicach.