Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do przetargu na remont drogi gminnej (ul. Miechowska) w Wolbromiu

Główna treść

Zaproszenie do przetargu na remont drogi gminnej (ul. Miechowska) w Wolbromiu

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym w dniu 14.11.2023 r. przetargu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej (ul. Miechowska) w km od 0+927,00 do km 1+736,40 wraz z przejściem dla pieszych w km 1+443,90 do km 1+451,90 w miejscowości Wolbrom”.

Termin składania ofert: 29-11-2023 09:00:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/840394

Termin otwarcia ofert: 29-11-2023 09:30:00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej ul. Miechowskiej na odcinku o długości 809,40 m wraz z budową chodnika, wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudową zjazdów, wykonaniem wpustów ulicznych oraz wykonaniem oświetlenia przejść dla pieszych ulicznymi lampami solarnymi.

Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/840394