Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do składania ofert na „Modernizację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzegowie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego”

Główna treść

Zaproszenie do składania ofert na „Modernizację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzegowie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego”

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym 06.04.2023 r. przetargu na zadanie: „Modernizację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzegowie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego”.

Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń świetlicy wiejskiej na pomieszczenia punktu przedszkolnego z wewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną, przebudowa schodów zewnętrznych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Strzegowa na działce nr ew. gr. 248/4.

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 120 dni od dnia zawarcia umowy

Szczegóły postępowania przetargowego na:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/750570

Termin składania ofert: 2023-05-09, godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/750570

Termin otwarcia ofert: 2023-05-09, godz. 10:30.