Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej 120657K

Główna treść

Zaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej 120657K

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym 06.04.2023 r. przetargu na zadanie: „Remont drogi gminnej 120657K w km od 0+000 do km 1+595 w miejscowości Wolbrom, Kolonia Wymysłów, Łobzów, Gmina Wolbrom”.

Zakres prac zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, wymianę podbudowy, roboty ziemne, utwardzenie poboczy materiałem kamiennym, miejscowe umocnienie płytami ażurowymi, korektę wysokościową rowów. (łączna długość odcinka 1595 m).

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 2025-06-30

Szczegóły postępowania przetargowego na:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/750989

Termin składania ofert: 2023-05-11 godz. 09:00

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/750989

Termin otwarcia ofert: 2023-05-11 godz. 09:30